Zátěžové situace při péči o osoby s demencí

  • Cena 1.150Kč
  • Termín 27. 11. 2020
  • Lektor Mgr. Lenka Vráželová

Číslo akreditace MPSV: A2019/0182-SP/PC/PP (8 hodin)

Pro koho je kurz určen:  pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, neformální pečovatel

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Demence a Alzheimerova choroba postihuje především lidi seniorského věku. Současný trend nárůstu počtu seniorů nám poukazuje, že je nutné se zaměřit na péči a podporu této cílové skupiny, a to ve všech formách péče. Neméně důležitá skupina jsou také rodinní příslušníci pečující o takto nemocné jedince.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům (pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pečujícím) základní informace týkající se stáří demence a Alzheimerovy choroby. Absolventi vzdělávacího programu získají přehled a klinických projevech a stádiích, poruchách kognitivních funkcí, úpadcích v oblasti emotivity, chování aj. Dále se seznámí jak efektivně pečovat o seniory, včetně volby technik a metod, které je vhodné zařadit do aktivizačních činností v rámci poskytované sociální služby nebo při neformálním pečování. Program provede posluchače nejčastějšími zátěžovými situacemi při péči, včetně postupů, jak je zvládnout.  Závěr vzdělávacího programu bude patřit rozboru videoukázkám – jak jednat s klientem se specifickou potřebou komunikace a otázkám agresivity a emocí při každodenní péči.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.