Základy nenásilné komunikace - udělej skutečné změny

  • Cena 1.690 Kč
  • Termín 26. 10. 2022
  • Lektor Mgr. Nela Mátlová

Číslo akreditace: A2022/0210-SP/PC/PP/VP

Časová dotace: 8 hodin

Místo konání: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Čas konání: 8:30 – 15:30

Náplň kurzu:

Je mnoho způsobů, jak komunikovat se sebou i druhými lidmi. Nenásilná komunikace nabízí pohled, neučí, jak se neverbálně vyjadřovat tak, aby to zvenčí dobře působilo, NK učí, jak změnit své vnímání situace tak, aby se komunikace stala jasnou, srozumitelnou, nehodnotící a tím i přímou a autentickou a zároveň laskavou.
V oblasti práce s lidmi se denně sekáváme se situacemi, které nám nejsou příjemné a nevíme, jak s nimi naložit. Toto školení je zaměřeno na rozvoj schopnosti vcítění se do sebe i druhého člověka, nového pohledu na problémovou situaci a zároveň získání komunikačních dovedností nutných k citlivému vyjádření sebe sama společně s vnímáním druhého člověka.
Účastníci získají silný sebereflektivní pohled na vlastní způsob komunikace, možnosti nového pohledu a účinné praktické nástroje, jak tento koncept zavést do života, případně inspirovat další kolegy, klienty, podřízené. NK je vhodná pro komunikaci jak v osobní, tak v pracovní a celoorganizační rovině.
V rámci kurzu se budeme zabývat porozumění rozdílu mezi empatií a agresí a jejímu vlivu na komunikaci. Soustředit se budeme na rozpoznávání emocí, potřeb a strategií k jej ch naplnění. Budeme trénovat aktivní naslouchání a skrze techniku diád prohlubovat praktické dovednosti.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.