Základy komunikace s klienty užívajícími návykové látky ONLINE

  • Cena 1.490 Kč
  • Termín 06. 06. 2022
  • Lektor Mgr. Markéta Vaculová

Číslo akreditace:  A2022/0217-SP/PC

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník, neformální pečovatel

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Online vzdělávací místnost bez nutnosti instalace nebo registrace.

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Vzdělávací program Základy komunikace s klienty užívajícími návykové látky seznámí účastníky s komunikací s člověkem pod vlivem i s člověkem, který by rád závislost řešil. Účastníkům bude představena klasifikace návykových látek, definice závislosti, typy a příčiny závislosti – např. vliv osobnostních dispozic na vznik závislosti. Budou představeny skupiny návykových látek a projevy závislého člověka po požití konkrétních skupin návykových látek. Účastník kurzu bude seznámen s vlivy různých látek na neverbální i verbální projevy člověka a jak může pracovník komunikovat. V závěru kurzu bude představena komunikace orientovaná na podporu změny a řešení situace člověka užívajícího návykové látky.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

Osvědčení zasíláme poštou po absolvování kurzu

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.