Základy komunikace s klientem s psychiatrickým onemocněním ONLINE

  • Cena 1.490 Kč
  • Termín 19. 05. 2022
  • Lektor Mgr. Markéta Vaculová

Číslo akreditace: A2022/0216-SP/PC

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník, neformální pečovatel

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Online vzdělávací místnost bez nutnosti instalace nebo registrace.

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Cílem vzdělávacího programu Základy komunikace s klientem s psychiatrickým onemocněním je představit vybrané skupiny duševních poruch, včetně účelné strategie komunikace a jednání s těmito lidmi. Účastník se seznámí s F-kovými psychiatrickými diagnózami a nejvhodnějšími metodami sociální práce s klientem s duševním onemocněním, např. s recovery přístupem. Budou probrány vybrané poruchy osobnosti, některé typy schizofrenií, vybrané neurotické, stresové a somatoformní poruchy, závažné poruchy nálad a chování. Budou probrány obecné zásady etické a zplnomocňující komunikace s lidmi s duševním onemocněním a podrobněji probrány komunikační strategie s lidmi se schizofrenií, bipolární afektivní poruchou či hraniční poruchou osobnosti.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.