Výhodný balíček "Projekty v kapse"

  • Cena 2.190 Kč
  • Termín 13. 10., 16. 11. a 24. 11. 2022
  • Lektor Mgr. Veronika Dlouhá

Neakreditované vzdělávání

Časová dotace: 12 hodin

Místo konání: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Čas konání:

13. 10. 2022 09:00 – 13:00 1. Kurz

16. 11. 2022 09:00 – 13:00 2. Kurz

24. 11. 2022 09:00 – 13:00 3. Kurz

Náplň kurzu:

1.Kurz: Projektové řízení jednoduše

Jak co nejlépe zrealizovat vlastní projekt? Život nabízí spoustu výzev, realizovat bychom však měli ty, na kterých nám záleží a nejsou mimo naše přesvědčení. K úspěšné realizaci tak vždy patří dobré načasování, jasná vize a konkrétní plánování. Kdo je připraven, není překvapen! Chcete-li se tedy dozvědět, jak svůj projekt dobře řídit od začátku až do konce, aby vás jeho realizace doslova „nestála život“, máte k tomu výbornou příležitost v tomto kurzu, kde se jednoduše, krok po kroku dozvíte, jak na to.

Kurz obsahuje nejen teoretické poznatky, ale i praktické ukázky. Na přání účastníků může být součástí i praktický nácvik ve skupině.

2. Kurz: Svět dotací a grantů

Kurz vás provede praktickým světem dotací a grantů, ze kterých lze získat v České republice finanční prostředky na vámi plánované projekty prospěšné společnosti (sociální, zdravotní, ekologické aj.).

Dle aktivity a zájmu účastníků lze kurz směřovat od informací o dotacích z evropských fondů, ministerstev, krajů a obcí až po granty různých nadací, případně skrze společenskou odpovědnost firem. Informace se budou týkat konkrétních dotačních či grantových řízení, aby byl účastník, co nejvíce uveden do jejich praxe, podmínek a povinností. Poznatky budou navíc obohaceny o letité praktické zkušenosti z tohoto světa především v rámci Moravskoslezského kraje, sociální oblasti a práce s dětmi.

3. Kurz: Jak dobře napsat projektovou žádost

Kurz vede účastníka interaktivní formou k praktickým dovednostem a nácviku přípravy a zpracování projektové žádosti, která je nutná v případě, že chceme žádat o financování námi naplánovaného projektu. Zvládneme to od jednoduché žádosti po složitější.

Kurz se soustředí na „vychytávky“ dobrého popisu ve všech jeho důležitých, mnohdy předem stanovených částech, opírajících se o účastníkovi vlastní potřeby a přání, které v projektu potřebuje, ale rovněž spojující i jeho podmínky a povinnosti jako žadatele o dotaci či grant.

Účastník získá řadu praktických poznatků, které jsou podloženy dlouholetou praxí s úspěšně podanými i zrealizovanými projekty.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení)

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.