Výchovné problémy u dětí a mládeže v Odrách

  • Cena 1.050Kč
  • Termín 12. 5. 2020
  • Lektor Bc. Tomáš Velička

Pozvánka: ZDE

Začátek: 8:30 hodin (4 hodiny vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

Místo konání kurzu:Prostory fary u kostela, Kostelní 11, 742 35 Odry (Mapy.cz)

Náplň kurzu:

Výchovné problémy u dětí a mládeže můžeme označit za nevhodné, rizikové až ohrožující chování, které je výsledkem narušených sociálních vztahů nebo výchovného procesu. Výchovné problémy nejsou z pohledu běžných norem chování přijatelné a hovoříme o nich tehdy, pokud přetrvávají delší dobu a zvyšuje se jejich intenzita. Mezi nejlehčí výchovné problémy označované jako disociální chování můžeme zařadit zlozvyky, dětskou neposlušnost, vzdorovitost, úzkost, strach, afektové chování a lhaní. Tyto výchovné problémy se projevují téměř u každého dítěte a je možné je zvládnout běžnými pedagogickými prostředky. Mezi závažnější výchovné problémy můžeme zařadit negativismus, záškoláctví, útěky, nikotinismus, alkoholismus, toxikomanie, gamblerství, rizikové sexuální chování, agresi a šikanu. Jedná se o asociální chování nezletilého, který jeho prostřednictvím uniká od problémů. Mezi nejzávažnější výchovné problémy můžeme zařadit antisociální chování nezletilých jako je majetková a násilná trestná trestná činnost a další. Toto chování je pro společnost nebezpečné a trestně postihnutelné. Při řešení výchovných problémů je nezbytné odhalit příčiny, proto je primární velmi intenzivní spolupráce odborníků s rodinou a nezletilým.

 V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.