Vedení motivačního rozhovoru s klientem

  • Cena 2.590 Kč
  • Termín 16. - 17. 05. 2022
  • Lektor Hana Kadlčíková

Číslo akreditace MPSV: A2021/0305-SP/PC/PP (16 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, pracovník přímé péče

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Náplň kurzu:

Seminář je zaměřen na získání teoretických poznatků o efektivní komunikaci s klientem, mapování projevů klienta a našich vlastních interpretací, osvojení principů umění naslouchat a vyjádření porozumění. Součástí semináře je interaktivní práce ve skupině, nácvik praktických dovedností, přehrávání modelových situací při vedení emočně podpůrného rozhovoru v terapeutickém vztahu s klientem. Pracovat budeme také s procesem změny na straně klienta a úkoly pracovníka v jednotlivých fázích procesu změny. Po získání poznatků a osvojení dovedností při vedení emočně podpůrného rozhovoru s klientem se zaměříme na možnosti změny postoje klienta v jeho zátěžové životní situaci, motivační úkoly a postupy terapeuta, jednotlivé fáze a principy změny v průběhu motivačního rozhovoru, přijetí ambivalentního přístupu klienta terapeutem a možnosti práce při vedení motivačního rozhovoru. Osvojení dovedností při vedení motivačního rozhovoru, práce s procesem změny na straně klienta a úkoly pracovníka v jednotlivých fázích rozhovoru. Součástí semináře je rovněž nácvik dovedností v interaktivním přístupu, kazuistika, přehrávání modelových situací, vyhodnocení, práce s výstupy i se základními tématy motivace klienta.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.