Úvod do sebezkušenostního výcviku PCA

  • Cena 1.150Kč
  • Termín 12. 5. 2020
  • Lektor Hana Kadlčíková

Pozvánka: ZDE

Číslo akreditace MPSV: A2019/1015-SP/PC (8 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

KÚčastníci semináře se seznámí se základy a zákonitostmi psychoterapeutického přístupu zaměřeného na člověka (nedirektivní terapie, terapie rozhovorem), PCA přístupu v psychoterapii dle Carla R. Rogerse. Budeme pracovat s přijetím a ztotožněním se s účinnými faktory v terapii (osobnost terapeuta a vztah, který se podaří navázat mezi klientem a terapeutem) a s nutnými podmínkami (akceptace, empatie, kongruence), díky nimž je možno docílit změny a posunu v průběhu práce s klientem. V praktickém nácviku modelových situací a díky sebezkušenosti si pak ověříme funkčnost a platnost účinných faktorů i nutných podmínek, které jsou během práce s klientem velmi důležité.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.