Úvod do problematiky manipulace s imobilním klientem

  • Cena 1.490 Kč
  • Termín 22. 09. 2022
  • Lektor Bc. Růžena Ondrušková

Číslo akreditace: A2021/1399-SP/PC/PP/VP

Časová dotace: 8 hodin

Místo konání: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Čas konání: 8:30 – 15:30

Náplň kurzu:

V rámci teoretické části kurzu budou představeny stupně imobility dle postižení i rozsah postižení u klientů s různými formami a druhy postižení a vybranými neurologickými a ortopedickými onemocněními. Účastníci se dozví, jaké jsou zásady bezpečné manipulace a co je to škola zad při manipulaci s imobilním klientem.
Na kurzu se budou také věnovat významu polohování u ležícího pacienta – ovlivnění myoskeletárního systému, vnitřních orgánů, prevence vzniku dekubitů, rizikové faktory u ležícího pacienta a výběru vhodných pomůcek pro polohování.

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.