Úvod do legislativy dávek sociálního zabezpečení (ONLINE)

  • Cena 1.390 Kč
  • Termín 13. 04. 2021
  • Lektor Mgr. Kateřina Kyselková, DiS.

Číslo akreditace MPSV: A2020/1123-SP/PC/VP (8 hodin)

Délka trvání kurzu: 8 vzdělávacích hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Online vzdělávací místnost bez nutnosti instalace nebo registrace.

Náplň kurzu:

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s pojetím sociálního zabezpečení jak v obecném, tak v užším pojetí. V kurzu se účastníci budou zabývat strukturou soc. zabezpečení, v tematických blocích si vysvětlí rozdíly mezi pojistnými a nepojistnými sociálními dávkami, budou pracovat s definicemi a podmínkami pojistných a nepojistných soc. dávek a tyto definice si osvojí. Účastníci kurzu získají kompetence rozeznat druhy sociálních dávek a orientují se ve výši dávek v aktuálním období.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.