Úvod do krizové intervence

  • Cena 1.390 Kč
  • Termín 20. 05. 2021
  • Lektor Hana Kadlčíková

Číslo akreditace MPSV: A2019/1013-SP/PC (8 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

V průběhu semináře budeme pracovat s pojmem krize v psychosociální oblasti, s možnostmi využití v pomáhajících profesích – se základy krizové intervence, jejími principy, specifickými znaky, s technikami a formou odborné i specializované pomoci člověku v krizi. S požadavky a nároky na pracovníky v krizové intervenci, uvědomováním si svých vlastních možností, schopností, kompetencí a hranic pro práci v prvním kontaktu i při odborné práci s člověkem v krizi. Seminář je veden interaktivně, rozdělen do tematických bloků. Po teoretických základech bude vždy následovat shrnutí, práce s kazuistikou, nácvik dovedností při vedení podpůrného rozhovoru v modelových situacích (dle zakázky a potřeb účastníků) a nácvik vedení rozhovoru s klientem v průběhu vlastní krizové intervence.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.