Tematické semináře pro neformální pečovatelé pečující o osobu s onemocněním/postižením

  • Cena pro cílovou skupinu zdarma
  • Termín v popisu

Cílová skupina: Neformální pečovatelé pečující o osobu s onemocněním / postižením, která je na jejich podpoře a péči závislá

ONLINE PŘIHLÁŠKA: zde

Cena: Účast na semináři je zdarma. Občerstvení pro účastníky zdarma po celou dobu semináře.

Místo uskutečnění: Ostrava (přesné místo bude upřesněno)

Čas: 8:30 – 15:00

 

Název semináře: Finanční gramotnost

Obsah semináře: min. teoretická východiska pojmu finanční gramotnost; na jakou péči mám nárok ze zdravotního pojištění; jak přistupovat k platbám a vedení rodinného rozpočtu;  jak řešit případné dluhy;  jak  mi  může  pomoci sociální systém, a to vše s ohledem na to, že jsem pečující osoba.

Časová dotace: 8 hod (1 den)

Datum: 20. 2. 2022

 

Název semináře: Sociálně-právní oblast

Obsah semináře: min.  informace  o  všech  příspěvcích, nárocích  a  výhodách,  právech a povinnostech,  které  má  neformální  pečovatel;  informace  a  rady v oblasti vymáhání svých práv úřední cestou.

Časová dotace: 8 hod (1 den)

Datum:  9. 4. 2022, 30. 4. 2022

 

Název semináře: Relaxace, relaxační techniky

Obsah semináře: min. teoretická východiska; praktické ukázky a nácviky dechového a stabilizačního cvičení s cílem zklidnění, zmírnění únavy,  problémů  se spánkem a lepšího zvládání zátěžových a stresových situací; praktické ukázky  a  nácvik  relaxačních  technik  např.  autogenního  tréninku, progresivní relaxace, uvolnění svalového tonu, korekce vadného držení těla, posilování ochablých svalů a protahování zkrácených svalů aj.

Časová dotace: 24 hod (3 dny = 3x 1 den)

Datum:
1. -3. 4. 2022 OBSAZENO
22.-24.4.2022

Během semináře nabízíme hlídání dětí/opečovávané osoby

 

Název semináře: Psychologie a psychická kondice pečujících, včetně prevence sociální izolace

Obsah semináře: min. teoretická východiska a praktické informace z oblasti psychologie, psychohygieny  a  psychické  kondice,  které  mají  pomoci  pečujícím osobám  k vyrovnané  psychické  kondici;  rady a  praktická  cvičení  jak zvládat psychickou zátěž, nezapomínat na vlastní zájmy a potřeby a tím minimalizovat frustraci; vnímání sebe sama, sebeúcta; praktické ukázky a nácvik technik pro rychlou úlevu při psychické nebo fyzické nepohodě.

Časová dotace: 24 hod (3 dny = 3x 1 den)

Datum: 18. – 20. 3. 2022, 8. – 10. 4. 2022

Během semináře nabízíme hlídání dětí/opečovávané osoby

 

Název semináře: Projektové řízení

Principy a pravidla projektového řízení; správné zadání projektu a stanovení cílů; plánování projektu; typické problémy při zadávání, plánování a řízení projektu, včetně identifikace příčin, rizik a analýzy proveditelnosti; zahájení realizace projektu; monitoring vývoje projektu; vyhodnocení odchylek reálného vývoje a plánu; plánování a realizace nápravných opatření.

Časová dotace: 8 hodin (1 den)

Datum: 26. 2. 2022

 

„Tematické semináře“ v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“, reg.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OPZ.

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.