Respektující komunikace s klientem sociální služby

  • Cena 1.490 Kč
  • Termín 15. 09. 2022
  • Lektor Mgr. Šárka Vlčinská

Číslo akreditace: A2022/0213-SP/PC

Časová dotace: 8 hodin

Místo konání: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Čas konání: 8:30 – 15:30

Náplň kurzu:

V rámci kurzu se účastníci seznámí se širokým spektrem komunikačně náročných situací, se kterými se mohou při práci v oblasti sociálních služeb setkat a rozšíří své dovednosti reagovat na ně respektujícím způsobem. Pozornost je věnována rovněž různým komunikačním znevýhodněním klientů sociálních služeb, odstraňováním chyb a mýtů s nimi souvisejícím a hledáním způsobů, jak si porozumět. Kurz je interaktivní, zaměřený na řešení modelových situací, praktický nácvik. Vede tak účastníky k sebereflexi, uvědomění si vlastních chyb, kterých se v komunikaci dopouští.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.