Prožitkový seminář zaměřený na týmovou spolupráci a sebereflexi

  • Cena 1.490 Kč
  • Termín 03. 11. 2022
  • Lektor Hana Kadlčíková

Číslo akreditace: A2022/0212-SP/PC/VP

Časová dotace: 8 hodin

Místo konání: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Čas konání: 8:30 – 15:30

Náplň kurzu:

Prožitkový seminář je zaměřen na týmovou spolupráci a sebereflexi pracovníků v pomáhajících profesích. Budeme pracovat se základy efektivní komunikace v týmu, s interaktivním nácvikem vedení emočně podpůrného rozhovoru v praxi, rozlišováním komunikačních projevů “těch druhých” (ať spolupracovníků v týmu, klientů i našich vlastních). S nácvikem zvládání obtížných a zátěžových situací během týmové spolupráce, s možnostmi sebereflexe a převzetí odpovědnosti při vedení a hodnocení důsledků vlastního jednání a chování. Probereme i možnosti týmové a individuální supervize, její výstupy a možnosti dalšího učení a růstu supervidovaných, zahrnující i jistou formu vývoje týmu.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.