Problematika pomoci obětem domácího násilí

  • Cena 1.390 Kč
  • Termín 4. 6. 2021
  • Lektor Mgr. Luboš Majzlík

Číslo akreditace: A2020/0881-SP/PC

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník, neformální pečovatel

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Kurz se zaměřuje na problematiku pomoci obětem domácího násilí, která může být jak v oblasti právní, tak rovněž i psychologické a sociální. Účastníci kurzu se budou společně s lektorem zabývat problematikou institutu vykázání, pomoci se sestavením krizového plánu, možnostmi odkázání na potřebné návazné služby jako jsou psychologové, advokáti, PČR, jiné sociální služby apod.. Zároveň získají kompetence pro základní techniky při práci s oběťmi domácího násilí a to se specifiky k jednotlivým obětem a vedením rozhovoru, čemu se vyvarovat apod.. V neposlední řadě se účastníci kurzu budou zabývat i problematikou a zkušenostmi práce s agresorem. Vzhledem k obtížnosti této problematiky se účastníci kurzu budou věnovat i jasnému vymezením role pracovníka a důležitosti psychohygieny a tímto získá soc.pracovník kompetence pro práci s obětmi domácího násilí.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.