Prevence syndromu vyhoření

  • Cena 2.150Kč
  • Termín 14. -15. 5. 2020
  • Lektor Mgr. Šárka Vlčinská

Pozvánka: ZDE

Číslo akreditace MPSV: A2017/0419-SP/PC/VP (16 hodin)

Pro koho je kurz určen:  pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

V rámci kurzu účastníci získají teoretické informace o syndromu vyhoření, jeho projevech i vývoji v čase, aby díky nim lépe rozpoznali počínající projevy syndromu vyhoření u sebe sama. Účastníci jsou seznámeni s riziky spojenými s profesí pomáhajícího pracovníka i s vnitřními osobnostními faktory, které významnou měrou usnadňují vznik syndromu vyhoření a jsou jim nabídnuty možnosti, jak se chránit. Naučí se, kde hledat své vnitřní zdroje a jak s nimi pracovat pro znovuobnovení energie. Nedílnou součástí kurzu je praktický nácvik jednoduchých relaxačních a ventilačních cvičení, která pak mohou absolventi praktikovat v běžném životě pro uvolnění kumulovaného napětí. Kurz je veden interaktivní formou, vede účastníky k sebereflexi a uvědomění si důležitosti vlastního aktivního přístupu k prevenci syndromu vyhoření.

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.