Práva a povinnosti uživatelů v sociálních službách ONLINE

  • Cena 1.390 Kč
  • Termín 09. 04. 2021
  • Lektor Ing. Mgr. Martina Šilhárová MBA

Číslo akreditace: A2021/0061-SP/PC

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník, neformální pečovatel

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Online vzdělávací místnost

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s platnou legislativou, která jasně stanovuje práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Legislativa seznamuje pracovníky se standardy kvality, které deklarují požadovanou úroveň poskytovaných služeb a slouží k ochraně práv uživatelů. Posluchači se seznámí s požadavky standardu, který vymezuje práva uživatelů, jejich ochranu, prevenci porušení práv. Posluchači se seznámí s postupy jak jednat v případech, kdy dochází k porušení práv uživatelů, vážně míněným nesouhlasem a problematikou darů v sociálních službách. Významnou součástí kurzu jsou cvičení, kdy budou definovány příklady špatné a dobré praxe. Důležité je uvědomění si těchto situací a najít řešení a prevenci vzniku.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.