Práce se zadluženým klientem v rámci sociální práce

  • Cena 1.250Kč
  • Termín 29. 4. 2020
  • Lektor Mgr. Patrik Burkot

Pozvánka: ZDE

Číslo akreditace MPSV: A2020/0143-SP/PC/VP (8 hodin)

Pro koho je kurz určen:pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je získání kompetencí sociálního pracovníka rozpoznat klienta s finančními problémy, analýza jeho finanční situace a nabídka řešení vzhledem k jeho rodinné a osobní situaci s důrazem na specifika insolvenčního řízení. Kurz je zaměřen výhradně prakticky tak, aby se účastníci orientovali především v institutu oddlužení, tzn. zákonné podmínky, způsoby řešení úpadku, fáze oddlužení, nezabavitelná částka, společné oddlužení manželů, darovací smlouva, způsoby ukončení insolvenčního řízení apod. Součástí semináře je rovněž práce s kazuistikou, rozbor případové práce ve skupině.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.