Práce se vzpomínkou při práci pracovníků v sociální oblasti

  • Cena 1.150Kč
  • Termín 21. 5. 2020
  • Lektor Vlasta Hrubošová

Pozvánka: ZDE

Číslo akreditace MPSV: A2019/0675-SP/PC/PP (8 hodin)

Pro koho je kurz určen:  pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, neformální pečovatel

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Kurs seznamuje pracovníky s rozdíly mezi pamětí a vzpomínkou, s rozdělením paměti na krátkodobou a dlouhodobou a připravuje pečovatele, kteří se věnují lidem se ztrátou paměti a projevy demence, na možnosti využití “vzpomínání” při práci s klientem tak, aby došlo k jeho zklidnění a celkově zlepšení psychického stavu klienta. Účastníci kursu budou vedeni k interaktivní spolupráci při vytváření vlastních vymyšlených vzpomínek na motivy přidělených informací a poskytnutých “věcí z minulosti” – kufr vzpomínek. Při interakci budou účastníci rovněž moci samostatně aplikovat položení otázek, potřebných k “přímo vedenému vzpomínání”. V rámci celého vzdělávacího kursu budou účastníci seznamování s aplikací každé sdělené vzpomínky klienta do jeho běžného každodenního života. Každá informace o klientovi je přínosem v péči o klienta při každodenní činnosti, socializaci, plnění cílů apod.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.