Práce s klientem v závěru života

  • Cena 1.150Kč
  • Termín 14. 10. 2020
  • Lektor Vlasta Hrubošová

Číslo akreditace MPSV: A2019/0677-SP/PC/PP

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, neformální pečovatel

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Obsahem kursu je příprava pracovníků na poskytování péče v závěru života, kdy se klient stává až stoprocentně závislý na přítomnosti a péči další osoby. Kurs seznamuje účastníky nejen s potřebami fyziologickými, ale zejména s potřebami duševními, duchovními, o kterých se od klienta dozvídáme většinou zjišťováním psychobiografie a jejího vlivu na celkový stav klienta. Současně vzdělávací kurs seznamuje s obsahem pojmu doprovázení, s očekávanými projevy klienta v závěru života, uměním naslouchat apod. Po absolvování vzdělávacího kursu se bude umět účastník kursu rozhodnout, zda je připraven stát se součástí týmu, poskytující péči v závěru života. Kurs je určen zejména pro pracovníky, poskytující sociální péči v domovech pro seniory, hospicích, následných lůžkách léčeben dlouhodobě nemocných, ale také v terénních službách.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.