Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany

  • Cena 2.590 Kč
  • Termín 06. - 07. 06. 2022
  • Lektor Bc. Pavel Matula, DiS.

Číslo akreditace MPSV: A2021/0051-SP/PC

Časová dotace: 16 vzdělávacích hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Kurz je vytvořen tak, aby spojoval tři oblasti v jeden celek – teoretické východisko daného problému, zkušenosti z praxe jednotlivých účastníků a praktický nácvik dovedností. V první části se kurz zaměřuje na práci s pojmy jako problémové chování, jeho projevy a příčiny, tuto oblast dále propojuje s vlastními zkušenostmi účastníků tak, aby získali náhled na rizikovou situaci, ve které se ocitají společně s uživateli sociálních služeb vždy v daném kontextu. K tomu se v kurzu přidávají možné strategie řešení vedoucí nejen k deeskalaci napětí u uživatele, ale i k prevenci rizikového chování. Součástí je i nácvik praktických dovedností v podobě úchopů, a to rozdělených podle typu situace, ve které se zaměstnanec společně s uživatelem ocitá. Filozofií kurzu je těmto situacím předcházet, a když už nastanou, tak je šetrně řešit.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.