Poruchy chování v Odrách

  • Cena 1.050Kč
  • Termín 25. 6. 2020
  • Lektor Bc. Tomáš Velička

Pozvánka: ZDE

Začátek: 15:30 hodin (4 hodiny vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

Místo konání kurzu:Prostory fary u kostela, Kostelní 11, 742 35 Odry (Mapy.cz)

Náplň kurzu:

Poruchy chování u dětí a dospívajících jsou charakterizovány opakujícím se a trvalým obrazem dissociálního, agresivního a vzdorovitého chování. Vždy je nutné brát v úvahu vývojový stupeň dítěte a také vyloučit přítomnost schizofrenie, mánie, pervazivní vývojové poruchy, hyperkinetické poruchy a deprese. Porucha chování se často kombinuje s jinými chorobnými stavy (např. smíšená porucha chování a emocí, hyperkinetická porucha chování).[1]

Při diagnostice poruch chování je nutné odlišit normální agresi a „nepsychiatrické“ problémové chování od psychiatrického, kdy je problémové chování přítomné trvale, je extrémní a hrubě překračuje vzory chování typické pro příslušný věk. Poruchy chování představují společenský problém a vyžadují komplexní multioborový přístup (psychiatrie, pychologie, pedagogika, sociologie, sociální služby atd.).

 V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.