Podporujeme hrdinství, které není vidět

  • Cena Zdarma
  • Termín Září 2017 - Srpen 2018
  • Lektor Lektorský tým

Další projekty, které probíhají v rámci Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s.: ZDE

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PROJEKTU BYLO UKONČENO – ÚČASTNÍCI BYLI VYBRÁNI

 

Číslo projektu:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001811

Popis projektu:

Jedná se o realizaci vzdělávacích programů s akreditací MPSV zaměřených na specifika sociální práce s konkrétní skupinou uživatelů ve vybraných sociálních službách. Programy jsou realizovány v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Každý program garantuje významná osoba z oblasti kvality daných sociálních služeb s týmem pečlivě vybraných lektorů. Jedním z lektorů je vždy člověk, který má zkušenost s péčí o někoho blízkého. Tento projekt je pro Vás realizovaný zdarma.

 

Účastníci (kromě prvního programu – vzdělávání managementu) mají příležitost si splnit další povinné vzdělávání v rámci své sociální služby až na 2 roky.

 

Cílová skupina:

 

Specifikace programů:

 

  1. VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU PEČUJÍCÍCH OSOB – garant PhDr. Jaroslava Sýkorová

Podrobnosti o programu = ZDE

Harmonogram = ZDE

Mapa a popis cesty k hotelu = ZDE

 

Realizace: 1. 3. 2017 – 29. 6. 2017

Přihlášky do: 31.1.2017

Časová dotace: 80 hodin (5 x 2 denní setkání + 1 den závěrečný pohovor)

 

Cílová skupina: 

pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přímo vedoucí pracovníci sociálních služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb a pečovatelské služby

 

Počet účastníků: 15 – 20 osob

Ukončení: závěrečný pohovor a zpracování případové studie

Bude zajištěno: Ubytování pro mimoostravské, plnohodnotné občerstvení, školící prostory a školící materiál.

 

 

  1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OSOBNÍ ASISTENTY A  PRACOVNÍKY ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB – garant Mgr. Jana Musálková

Podrobnosti o programu = ZDE

Mapa a popis cesty k hotelu = ZDE

 

Realizace: 26.9.2017 – 10.4.2018

Přihlášky do: 31.5.2017

Časová dotace: 80 hodin (3 x 2denní setkání + 4 x 1denní setkání + 1 den závěrečný pohovor)

 

Cílová skupina:

pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů odlehčovacích služeb a osobní asistence

 

Počet účastníků: 15 – 20 osob

Ukončení: závěrečný pohovor vedený na bázi případové práce

Bude zajištěno: Ubytování pro mimoostravské, plnohodnotné občerstvení, školící prostory a školící materiál.

 

 

  1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRACOVNÍKY PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB – garant Mgr. Šárka Vlčinská

garanta a lektorka přes 10 let pečovala o tatínka s diagnózou CMP, expresivní afázie + hemiplegie – dovednosti a znalosti z této skutečnosti vyplývající

 

Podrobnosti o programu = ZDE

Mapa a popis cesty k hotelu = ZDE

 

Realizace: 5. 10. 2017 – 11. 4. 2018

Přihlášky do: 31.5.2017

Časová dotace: 64 hodin (2 x 2denní setkání + 4 x 1denní setkání + 1 den závěrečný pohovor)

 

Cílová skupina: 

pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů pečovatelské služby

 

Počet účastníků: 15 – 20 osob

Ukončení:  závěrečný pohovor vedený na bázi případové práce

Bude zajištěno: Ubytování pro mimoostravské, plnohodnotné občerstvení, školící prostory a školící materiál.

 

 

  1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PORADCE RANÉ PÉČE PRO ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ PŘI PRÁCI V RODINÁCH – garant Mgr. Martina Pastuchová

Podrobnosti o programu = ZDE

Mapa a popis cesty k hotelu = ZDE

 

Realizace: 11. 10. 2017 – 23. 2. 2018

Přihlášky do: 31.5.2017

Časová dotace: 96 hodin (6 x 2 dny) + 30 dnů supervizní práce v rodinách (15 x 2 dny) + 1 den závěrečný pohovor

 

Cílová skupina: 

pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů služby rané péče

 

Počet účastníků: 10 – 15 osob

Ukončení: vypracované portfolio se závěrečným pohovorem

Bude zajištěno: Ubytování pro mimoostravské, plnohodnotné občerstvení, školící prostory a školící materiál.

 

 

 

Účastníci z organizace byli vybráni na základě kritérií:

– poskytovatelé sociálních služeb především Moravskoslezského kraje (může být celostátní působnost s registrací v Moravskoslezském kraji) soulad pracovního týmu v práci s cílovou skupinou- např. účast vedoucího služby v programu určeném pro manažery služby, návazné programy pak pro jejich podřízené tzn. jejich sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

– délka praxe,

– pořadí přihlášení

– účastníci budou následně vyrozuměni, zda byli či nebyli zařazeni do vzdělávacího programu

 

Organizační informace:

Místo konání: Harmony Club hotel, 28. října 170, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, www.harmonyclub.cz

Parkování:  přímo u hotelu (cena 150Kč/den)

Způsob komunikace – před zahájením programu obdržíte přístup na sdílený prostor našeho webu, (přihlašovací údaje obdrží účastníci emailem nejpozději 7 dní před zahájením), kde budete mít možnost sledovat veškeré průběžné informace k programu, k jednotlivým změnám a aktualizacím. Bude zde i prostor pro komunikaci se všemi účastníky, s lektory i pro sdělování zpětné vazby.

Před zahájením každého bloku programu každý účastník obdrží informační email jako připomenutí o konání daného bloku.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Andrea Holubková: +420 736 136 568, aholubkova@css-ostrava.cz

 

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.