Orientace v problematice domácího násilí

  • Cena 1.390 Kč
  • Termín 28. 5. 2021
  • Lektor Mgr. Luboš Majzlík

Číslo akreditace: A2020/0877-SP/PC

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník, neformální pečovatel

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je získaní kompetencí sociálního pracovníka rozpoznat případnou oběť domácího násilí a seznámení se se základní definici domácího násilí a spjatých pojmů s tímto tématem. Obsahem je nejen pojmenování 4 znaků domácího násilí tzn. opakovanost, dlouhodobost, eskalace, neveřejnost, ale také věnovaní se základním pojmům spjatých s domácím násilím a chápání rolí: oběť, útočník; jednotlivým formám domácího násilí: psychické, fyzické, ekonomické, sociální, sexuální a cyklem domácího násilí, kdy v tomto směru bude představen i tzv. Duluthský model. Účastníci kurzu se budou věnovat společně s lektorem vymezením charakteristiky agresora a rovněž specifickým znakům jeho chováním. Vymezí pojem oběť domácího násilí, kterou může být žena, muž, senior, zdravotně postižená osoba aj..Seznámí se také s vlivy domácího násilí na vývoji dítěte. Zároveň se účastníci kurzu budou zabývat i problematikou mýtů o domácím násilím, které se s touto problematikou váží.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.