Obtížné situace v práci pečovatele a jejich zvládání - BUDE NÁHRADNÍ TERMÍN

  • Cena 1.150Kč
  • Termín 7. 4. 2020
  • Lektor Mgr. Šárka Vlčinská

Pozvánka: ZDE

Číslo akreditace MPSV:  A2019/0344-SP/PC/PP (8 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, neformální pečovatelé

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je naučit účastníky lépe zvládat obtížné situace typické pro práci pečovatele, pomoci jim lépe se v nich zorientovat a rozšířit možnosti vhodných reakcí a efektivních řešení. Pozornost je věnována jednak běžným situacím (odmítání tekutin, hygieny, jídla…), jednak emočně náročným situacím spojeným s provázením ve fázích životních ztrát spojených s nemocí, stářím, truchlením, umíráním. Účastníci se učí hledat a posilovat přirozené zdroje a silné stránky klienta, vhodně jej motivovat. Praktický nácvik rozboru obtížné situace, který účastníci v průběhu kurzu trénují, jim může poskytnout potřebný náhled na situaci. Umožní tak ustoupit zavalení zkreslujícími emocemi (úzkost, hněv), které je ženou do obranného chování a zvolit vhodnější, efektivnější reakci. Kromě výměny zkušeností mezi účastníky dochází rovněž k vzájemné podpoře účastníků, vědomí, že v obtížných situacích, které denně zvládají, nejsou sami.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.