Metody manipulace s imobilním klientem a rehabilitace

  • Cena pro cílovou skupinu zdarma
  • Termín v popisu
  • Lektor Bc. Růžena Ondrušková

Cílová skupina vzdělávání: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, neformální pečující, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb. Účastníci kurzu musí mít trvalé bydliště, nebo poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje.

Lektorské zajištění vzdělávacího programu: Bc. Růžena Ondrušková

Cena: pro cílovou skupinu zdarma

Zajištěno: materiály ke vzdělávání, káva, čaj a pitný režim

Možnosti stravování: součásti není občerstvení, v pěší vzdálenosti do 5 min. se nachází několik restauračních zařízení

Místo konání: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Termíny konání: realizace vzdělávání proběhne od února do června 2022

ONLINE PŘILHÁŠKA: 1url.cz/@prihlaska_imobilni

Manipulace s  imobilním klientem/Základní informace pro práci s imobilními klienty | časová dotace 8 hodin | A2021/1399-SP/PC/PP/VP
– základní informace, stupně imobility dle postižení, škola zad, polohování, nácviky manipulace u sedícího i ležícího klienta, přesuny klientů s využitím kompenzačních pomůcek

Manipulace s imobilním klientem | časová dotace 16 hodin | A2021/1400-SP/PC/PP

– stupně imobility dle postižení, škola zad, polohování, nácviky manipulace u sedícího i ležícího klienta, přesuny klientů s využitím kompenzačních pomůcek, praktické nácviky, podrobnější informace

Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením | časová dotace 8 hodin | číslo akreditace bude dodáno

– definice, cíle, relaxace a rehabilitace dle cílových skupin, techniky a pomůcky pro rehabilitaci a relaxaci

 

„Podporujeme hrdinství, které není vidět III“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.