Mám kořeny v jiné komunitě a co dál?

  • Cena 990Kč
  • Termín 7. 5. 2020
  • Lektor Bc. Adéla Francírková, DiS.

Pozvánka: ZDE

Začátek: 8:30 hodin (4 hodiny vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Seminář je určen pěstounům, kteří mají v péči dítě jiného etnika. Seminář bude zaměřen na praktické poznatky vyplývající ze zkušenosti integrace jiného etnika v ČR, převážně zaměřeno na romské etnikum a vietnamskou komunitu. Ústředními tématy teoretické části budou  jazyková bariéra, relaxační techniky pro rodiče i děti, možnosti efektivní integrace, pohled na emancipaci ženy v multikulturním kontextu versus v České republice,   systém školství a vzdělávání, efektivní spolupráce s vyučujícími, kteří mnohdy neumí s dítětem odlišného původu efektivně pracovat, prevence sociálního vyloučení dítěte s kolektivu. Praktická část bude zaměřena na zkušenosti a poznatky- vás pěstounů a na doporučení lektora vycházející ze zkušenosti.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.