Legislativa v oblasti zákona o sociálních službách ONLINE

  • Cena 1.390 Kč
  • Termín 26. 05. 2021
  • Lektor Mgr. Kateřina Kyselková, DiS.

Číslo akreditace MPSV: A2021/0060-SP/PC

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Online vzdělávací místnost bez nutnosti instalace nebo registrace.

Náplň kurzu:

Účastník kurzu získá přehled ve fungování, účinnosti a platnosti zákona o sociálních službách. Získá kompetence pracovníka v sociálních službách, který se umí orientovat v problematice zákona o soc. službách a dotčenými předpisy. Ví, jaké jsou předpoklady pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách, či sociálního pracovníka a umí tyto předpoklady aplikovat při výkonu své práce.

Účastník se umí orientovat v podmínkách úhradách za poskytování sociálních služeb. A ví, která část zákona je s touto problematikou spjatá. Účastník umí rozlišit a definovat pojmy sociálního poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Zná jejich druhy a formy.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.