Léčivé hraní aneb mocenské hry ONLINE

  • Cena 660 Kč
  • Termín 28. 11. 2022
  • Lektor Mgr. Andrea Mališová

Začátek: 15:30 hodin (3 hodin vzdělávání)

Časová dotace na osvědčení: 3 hodiny pro pěstouny, 4 hodiny pro SP a PS

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

Co se na kurzu dozvíte:

Léčivé hraní, je forma skutečně společného času s dětmi. Díky němu se naučíte snáze vidět svět z pohledu dítěte a rozhodně při něm zažijete spoustu legrace.

Mocenské hry si může vyzkoušet každý a vhodné jsou především tam, kde je cítit jakákoliv nepohoda s dětmi. Základním principem je pomoci dítěti se během hry uvolnit a naplnit se pocitem síly a moci, čímž mizí nebo se alespoň snižuje jeho frustrace, vztek, agresivita či smutek a naplní se aktuální potřeby. Velmi dobře fungují tyto hry také před nějakou zátěžovou situací při které dítě hůře spolupracuje – návštěva lékaře, ranní oblékání, apod. Na kurzu se seznámíte s konkrétními příklady her tak, aby jste v případě potřeby byli schopni na nastalé situace (ubližování druhým dětem, lhaní, záchvaty vzteku…) vhodně reagovat.  Velmi dobře tuto techniku zvládají především muži.

Tuto techniku používá řada odborníků z oblasti rodinné terapie, např. Naomi Aldort, Aletha Solter, Harvey Karn, Alaura Markham.

Místo konání kurzu:

Před kurzem získáte na Váš email odkaz (uvádíte v přihlášce), kterým vstoupíte do online místnosti. Není třeba nic instalovat. Je třeba mít připojení k internetu, web kameru (není nutná) a zvukové zařízení (zabudován v notebooku, či repro soustava).

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR) ZDE.

Máte dotaz?.

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Auto.

Děkujeme našim partnerům za podporu.