Kurz první pomoci teoreticky i prakticky pro pracovníky v sociální oblasti 16h

  • Cena 2.390 Kč
  • Termín plánujeme na květen
  • Lektor Mgr. Radim Holek

Číslo akreditace MPSV: A2021/0149-SP/PC/PP/VP (16 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník, neformální pečovatel

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Kurz první pomoci je zaměřen na získání teoretických poznatků v oblasti poskytování první pomoci pro uživatele sociálních služeb a následně také procvičení vybraných kapitol v modelových situacích, prakticky. Účastníci budou obeznámeni s právními povinnostmi všech občanů České republiky v souvislosti s poskytováním první pomoci, také s možnými riziky a zachováním bezpečí pro poskytovatele první pomoci. Nedílnou součástí je seznámení se systémem volání odborné první pomoci – zdravotnické záchranné služby, systém práce zdravotnické záchranné služby, integrovaného záchranného systému apod. V rámci praktického nácviku se seznámí zejména s prováděním kardiopulmonální resuscitace v případě náhlé zástavy krevního oběhu, bezpečné provedení defibrilace s použitím automatického externího defibrilátoru, první pomoci u akutních stavů neúrazových, zejména akutní koronární syndrom, cévní mozkové příhodě, hypoglykemii, epileptickém záchvatu. Také u stavů úrazových, vyžadující okamžité poskytnutí první pomoci, život ohrožující krvácení, poranění končetin a kloubů, pády, a jiné zranění. Na závěr kurzu bude proveden s účastníky závěrečný test a přezkoušení praktických dovedností v závěrečné zkoušce.

Kurz první pomoci v délce trvání 16 hodin je rozdělen na dva dny. První den kurzu je zaměřen na získání teoretických poznatků v oblasti poskytování první pomoci pro uživatele sociálních služeb a následně také procvičení vybraných kapitol v modelových situacích, prakticky. V rámci druhého dne kurzu se účastníci věnují intenzivnímu praktickému nácviku.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.