Krizová intervence 150 hodin - podzimní běh OBSAZENO

  • Cena 21.900 Kč (možno i na splátky)
  • Termín v textu - podzim a zima
  • Lektor Hana Kadlčíková, Mgr. Petr Fabián, Ph.D., Mgr. Bc. Lenka Pouchlá, Mgr. Bc. Jana Martínková

Číslo akreditace: A2021/1398-SP/PC/PP/VP

Časová dotace: 150 hodin

Místo konání: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Termín konání: 9. – 10.9., 7. – 8.10., 14. – 15.10., 11. – 12.11., 2.-3.12., 9. – 10.12.2022, 20. – 21.1.2023, 3.- 4.2., 11. – 12.2.2023

Čas konání: 8:30 – 15:30

Náplň kurzu:

V průběhu semináře budeme pracovat s teoretickými základy, principy úspěšné komunikace, osvojením technik a nutných podmínek pro navázání dobrého terapeutického vztahu s klientem, s vedením emočně podpůrného rozhovoru a uměním vyjádření porozumění. Naučíme se pracovat se zátěžovými situacemi a s vlastní krizovou intervencí při běžné práci pracovníků v pomáhajících profesích. Probereme základní charakteristiky krizí, techniky práce s člověkem v krizi i formy odborné pomoci a požadavky i vysoké nároky na kvalifikaci, schopnosti a dovednosti pracovníků uplatňujících se v odborné krizové intervenci.
Celý seminář je rozdělen do jednotlivých tematických bloků, je veden ve skupině interaktivně. Po teoretických základech následuje vždy shrnutí, kazuistika, nácvik dovedností, přehrávání modelových situací s konkrétním klientem dle zakázky zúčastněných a nácvik vedení rozhovoru s klientem během vlastní krizové intervence.

Storno poplatek:
zrušení 3 pracovní dny před kurzem je storno 50%
zrušení 2 pracovní dny a méně je storno 100%

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?.

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Dům.

Děkujeme našim partnerům za podporu.