Krizová intervence 150 hodin OBSAZENO

  • Cena pro cílovou skupinu zdarma
  • Termín v popisu
  • Lektor Hana Kadlčíková, Mgr. Petr Fabián, Ph.D., Mgr. Bc. Lenka Pouchlá, Mgr. Bc. Jana Martínková

Číslo akreditace: A2021/1398-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina vzdělávání: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb. Účastníci kurzu musí mít trvalé bydliště, nebo poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje.

Časová dotace: 150 hodin

Lektorské zajištění vzdělávacího programu:

Hana Kadlčíková, Mgr. Petr Fabián, Ph.D., Mgr. Bc. Lenka Pouchlá, Mgr. Bc. Jana Martínková

Cena: pro cílovou skupinu zdarma

Zajištěno: materiály ke vzdělávání, káva, čaj a pitný režim.

Možnosti stravování: součásti není občerstvení, v pěší vzdálenosti do 5 min. se nachází několik restauračních zařízení.

Místo konání: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Termíny konání: realizace vzdělávání proběhne od února do června 2022, vždy v dvoudenních setkáních, které budou v pátek a v sobotu.
Naplánované termíny: 18.-19.3., 8.-9.4., 22.-23.4., 29.-30.4., 6.-7.5., 13.-14.5., 20.-21.5., 27.-28.5., 3.-4.6.2022

Čas konání: 8:30 – 15:30

Bližší specifikace oblasti vzdělávání:
teorie krize, úvod do metody krizové intervence, situační krize, akutní stresová porucha, sebevražedný klient

ONLINE PŘILHÁŠKA: 1url.cz/@prihlaska_krizovka

 

„Podporujeme hrdinství, které není vidět III“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.