Konference: Za zavřenými dveřmi... aneb otevřeně o domácím násilí

  • Cena 990 Kč
  • Termín 9. září 2021
  • Lektor bude zveřejněno průběžně

Pozvánka s programem: ZDE

Místo konání: Magistrát města Ostravy – zasedací sál, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

Termín konání: 09. září 2021

Čas konání: 9:00 – 15:30

Prezence účastníků začne: 8:15

Náplň a cíl konference:
Cílem konference je zprostředkovat autentický pohled na domácí násilí ze strany oběti, která pomocí rozhovoru přiblíží své pocity a prožívání při páchaném domácím násilí na něm samotným. Dětský psycholog, intervenční pracovník a pracovník rodinné poradny osvětlí, jaké může mít domácí násilí na oběť důsledky. V rámci konference bude také zprostředkován pohled policie ČR a státního zastupitelství, kteří interpretují možnosti řešení v krajních nouzích pro oběti této trestné činnosti, bude poskytnut náhled, jak probíhá samotné vyšetřování podezření ze spáchání trestné činnosti v rámci domácího násilí a jaké důsledky má toto konání na pachatele.

Každý účastník konference obdrží účastnický list v rozsahu 8 hodin vzdělávání.

V rámci ceny je také celodenní občerstvení formou coffee breaku a obědu.

Snadná online přihláška: ZDE

Další bližší informace Vám budou zaslány vždy aktuálně na email (vyplněný v přihlášce).

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.