Jak pracovat s emocemi, které ve mně dítě vzbuzuje ONLINE

  • Cena 660 Kč
  • Termín 27. 10. 2022
  • Lektor Mgr. Andrea Mališová

Začátek: 15:30 hodin (3 hodin vzdělávání)

Časová dotace na osvědčení: 3 hodiny pro pěstouny, 4 hodiny pro SP a PS

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

Co se na kurzu dozvíte:

Zásadní otázky, od kterých se kurz odvíjí jsou – Proč mě občas mé emoce převálcují tak, že dělám nebo říkám věci, které nechci a při kterých nepoznávám sám/sama sebe? Co můžu udělat v těchto situacích pro sebe? Proč ve mě dítě vzbuzuje právě tyto pocity (hněv, lítost, smutek….) ?

Vysvětlíme si, z jakého důvodu k tomuto dochází, ale hlavně si ukážeme konkrétní techniky a možnosti, jak těmto situacím předcházet, jak s nimi umět pracovat a jak je případně i využít v náš prospěch

Místo konání kurzu:

Před kurzem získáte na Váš email odkaz (uvádíte v přihlášce), kterým vstoupíte do online místnosti. Není třeba nic instalovat. Je třeba mít připojení k internetu, web kameru (není nutná) a zvukové zařízení (zabudován v notebooku, či repro soustava).

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR) ZDE.

Máte dotaz?.

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Strom.

Děkujeme našim partnerům za podporu.