Individuální plánování aneb jak hledat skutečné potřeby klienta

  • Cena 2.150 Kč
  • Termín 29. - 30. 10. 2020
  • Lektor Mgr. Daniela Brůnová

Číslo akreditace MPSV:  A2019/0658-SP/PC (16 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 Náplň kurzu:

Cílem kurzu je naučit pracovníky vnímat potřeby klienta a následně s nimi pracovat jako se zakázkou při zpracování individuálního plánu tohoto uživatele.  Je důležité vědět, že není uměním být přímým aktérem plánování s klientem, nýbrž je uměním pracovat pouze s jeho skutečnými potřebami bez vnášení vlastních přání a cílů dané služby.

Dvoudenní setkání je zaměřeno na rozbor vyslovených zakázek ze strany klienta (co klient říká a co skutečně chce?). Jako hlavní prostředek pro zjištění jeho skutečného přání je pak dovednost ve vedení rozhovoru. Kurz je proto sestaven tak, aby pracovníka naučil využívat jednotlivé techniky a prostředky profesního rozhovoru s klientem (otevřené otázky, parafrázování, přijetí klienta a jeho potřeb, vyjasnění si svého nastavení vůči němu i sobě – jak to mám já? Jak vidím klienta a jak vidí on mne? Jsem více pomáhající nebo spíše kontroluji? Co mi vyhovuje a proč?). Dále při práci s pojmem „potřeba“ je důležité si odpovědět na otázku, kdo nese zodpovědnost za definování cíle uživatele a kdo za proces vedoucí k jeho naplnění. Od frekventantů je očekáván zájem o diskusi ve výše uvedených tématech a chuť pro nácvik jednotlivých dovedností ve vedení rozhovoru.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.