Formy náhradní rodinné péče a její využití v praxi v České republice a zahraničí

  • Cena 1.490 Kč
  • Termín 18.10.2022
  • Lektor Mgr. Lucie Pěkníková

Číslo akreditace: A2022/0794-SP/PC

Časová dotace: 8 hodin

Místo konání: Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Čas konání: 8:30 – 15:30

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je představit účastníkům formy náhradní rodinné péče včetně zákonných postupů před umístěním do těchto typů péče. Také budou účastníci seznámení s tím, jaká jsou práva a povinnosti rodičů a v jakých případech dochází k umístění dítě mimo biologickou rodinu. Bude vysvětlena důležitá úloha OSPOD při umístění dítěte mimo rodinu. Účastníci se po absolvování kurzu budou orientovat v konkrétních formách náhradní péče, budou seznámeni s aktuálním využití jednotlivých forem péče a také získají informace o tom, jak funguje náhradní rodinná péče v zahraničí ve vybraných zemích.

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?.

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Klíč.

Děkujeme našim partnerům za podporu.