Děti jako osoby ohrožené domácím násilím

  • Cena 1.150Kč
  • Termín 2. 11. 2020
  • Lektor PhDr. Lucie Paprsteinová

Číslo akreditace MPSV: A2019/1265-SP/PC (8 hodin)

Pro koho je kurz určen:  pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Sociální akademie BN, Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Náplň kurzu:

Kurz je zaměřen na problematiku domácího násilí, především na děti jako osoby ohrožené násilnými incidenty v rodině. Účastníci budou v rámci kurzu seznámeni se základy problematiky domácího násilí, se základními aspekty, znaky, formami a cyklem domácího násilí, taktéž se specifiky chování násilných a ohrožených osob (rodičů). Ústřední téma kurzu bude zaměřeno na specifika a charakteristiky dětské oběti, roli dětí v násilných soužitích, na dopady nevhodného prostředí na jejich vývoj a následky, které patologické prostředí má na jejich budoucí život. Účastníci také obdrží informace o možnostech pomoci osobám ohroženým domácím násilím, se zaměření na místa pomoci pro dětské oběti, také informace o legislativních opatřeních souvisejících s problematikou domácího násilí v ČR.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.