Bezdomovectví a možnosti jeho řešení ONLINE

  • Cena 1.490 Kč
  • Termín 30. 06. 2022
  • Lektor Bc. Irena Burmeková

Číslo akreditace MPSV: A2021/0148-SP/PCC (8 hodin)

Délka trvání kurzu: 8 vzdělávacích hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

Čas konání: 8:30 – 15:30 h

Místo konání kurzu:

Online vzdělávací místnost bez nutnosti instalace nebo registrace.

Náplň kurzu:

Účastník kurzu získá kompetence sociálního pracovníka, který se umí orientovat a rozumí příčinám bezdomovectví. Zná rozdělení příčin bezdomovectví a umí s nimi pracovat. Účastník kurzu se umí orientovat v pojmech spjatých s bezdomovectvím a díky tomu nedojde k záměně, či nepochopení při práci s touto cílovou skupinou. Také účastník bude znát modely zaměřené na bydlení a koncept postupného bydlení, díky kterému může pomoci klientům řešit jejich svízelnou situaci a nasměrovat je k řešení této situace. Účastník získá přehled v druzích pomoci klientům ohroženým bezdomovectvím a ví, jak má pracovat s touto cílovou skupinou klientů.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení. V průběhu kurzu pro něj bude zajištěno občerstvení* (káva, čaj, voda s citrusy, sladké dopolední občerstvení a fresh bageta).

*platí pouze v případě prezenční formy kurzu (ne online)

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

PŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM, ONLINE PŘIHLÁŠKOU, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.