Podrobnosti služby

Sociální akademie BN nabízí vzdělávání:

 

Sociální oblast

Pracovníkům v sociální oblasti, nabízíme kurzy s akreditací MPSV.
Sociální akademie BN, z.ú. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-1/2022.

Celková nabídka kurzů        

 

Náhradní rodinná péče                 

Zajišťujeme i hlídání dětí během kurzů a víkendových vzdělávacích pobytů pro náhradní rodinnou péčiTato služba je poskytována bezplatně pro děti v pěstounské péči s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče s organizací Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Více o hlídání dětí

Přihlášení dítěte k hlídaní: ZDE

 

Kurzy na klíč

Rádi pro Vás připravíme kurz na klíč v jakékoliv oblasti.

Kurzy můžeme zrealizovat přímo u vás na středisku a domluvit se na individuální kalkulaci.

 

Pronájem školící místnosti

Poskytujeme pronájem školící místnosti včetně vybavení.

Pronajímáme pouze v pracovní dny. V případě zájmu o pronájem v sobotu, neděli nebo státní svátek, je tato možnost na základě dohody a s víkendovým příplatkem.

 

Vzdělávací místnost č.1  ( max. 25 osob ) 

 • 1 900 Kč bez DPH / 8 hodin 
 • v případě pronájmu po 16 hodině, bude cena individuálně konzultována.

Vzdělávací místnost č.2 ( max. 12 osob ) 

 • 1 500 Kč bez DPH/ 8 hodin
 • v případě pronájmu po 16 hodině, bude cena individuálně konzultována.

 

Cena včetně pronajmutí vybavení: flipchart s papíry a fixy, psací potřeby, dataprojektor, pc.

Coffee break po celou dobu: káva, mléko, cukr, čaje (různé druhy), voda s plátky citronu 70 Kč/osoba bez DPH.

Možnost zajištění občerstvení (sladké a slané pečivo, fresh bageta, ovoce, atd.).

Pro využití obědů jsou do 5 minut chůze různé stravovací podniky.

Na patře jsou wc a vybavená kuchyňka (rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, nádobí).

Foto vzdělávací místnosti níže.

Zajímá Vás více?

Rádi přivítáme do našeho lektorského týmu nové tváře pro kurzy cílené na sociální oblast a náhradní rodinnou péči.

Pokud byste s námi chtěli spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat: prichtar@sabn.cz

 

LEKTOŘI A LEKTORKY KURZŮ NA SOCIÁLNÍ AKADEMII

Mgr. Brůnová Daniela

Má  mnoho  zkušeností  z  praxe  v  oblasti  sociální  práce,  kde  pracovala  na  pozici  sociálního pracovníka. Nyní je vedoucím pracovníkem Občanského sdružení Heřmánek v Karviné – Domu na půl cesty  a  Zařízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc.  Aktivně  se  účastní  odborných  konferencí. Vystudovala  Univerzitu  Palackého  v  Olomouci,  obor  Sociální  práce  a  navázala  studiem  na  Karlově univerzitě   v   Praze,   na   Fakultě   humanitních   studií,   obor   Řízení   a   supervize   v   sociálních   a zdravotnických  zařízeních,  se  zaměřením  na  supervizi.  Lektorskou  činnost  vykonává  od  roku  2008. Zabývá   se   tématy   supervize,   komunikace,   standardy   kvality,   individuální   plánování,   práce   s nemotivovanými klienty atd.

 

MUDr. Černeková Kateřina

Lektorka má bohaté zkušenosti v oboru psychiatrie, od dětí až po dospělé. Titul doktor získala na  Karlově  Univerzitě  v Praze.  Profesně  se  věnuje  diagnostice  a  terapiím  celého  spektra  duševních chorob. Působí na několika pracovištích, jako jsou: Psychiatrická léčebna Opava, Slezská nemocnice Opava a Záchranná služba Ostrava. Dále se věnuje poradenské a přednášková činnost pro pomáhající profese, náhradní rodinou péči. Přednášela na Ostravské Univerzitě obory psychiatrie a neurologie. Má praxi i jako soudní znalkyně v oboru psychiatrie. Má za sebou mnoho specializaci a rekvalifikací jako  např.:  Základní  kurz  pro  žadatele  o  znalecké  oprávnění  v  oboru  zdravotnictví,  systematická psychoterapie, systemický výcvik v rodinné a individuální psychoterapii, základy muzikoterapie a kurz hypnózy.

 

JUDr. Čichoň Milan

Vystudoval  právnickou  fakultu  Masarykovy  univerzity  v  Brně.  Má  svou  advokátní  kancelář, která  je  zaměřena  na  poskytování  právních  služeb  podnikatelům  i  občanům  zejména  v  oblasti obchodního, občanského, trestního, rodinného, pracovního a správního práva. Vyučuje právní obory na Ostravské univerzitě v Ostravě, působí také jako rozhodce a insolvenční správce.

 

Dombrovská Blanka, DiS.

V roce 2016 získala titul DiS. na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. V prosinci roku 1992 si s  manželem  adoptovali  roční  dceru  Lucii,  o  čtyři  roky  později  se  jejich  rodina  rozrostla  o  další adoptivní dceru Elišku. První zkušenost s pěstounskou péči získala přijetím sedmiletého syna v roce 1999. Postupně do jejich rodiny přibylo ještě dalších sedm dětí. V současné době jejich rodina sčítá 11 členů. Pracuje jako klíčový pracovník pro náhradní rodinnou péči.

 

RSDr., Mgr. Domin Zbyněk

Vystudoval obor Vychovatelství/Etopedie  na Ostravské  univerzitě  a obor  Školní psychologie na   Univerzitě   Palackého   v Olomouci   se   specializací:   školní   psycholog.   Má   za   sebou   výcvik: hypnoterapie   SF,   mediace   a   výcvik   pro   školní   metodiky   prevence.   Působí   jako   psycholog, středoškolský učitel/výchovný poradce/ metodik prevence na SOŠ OOM Karviná.

 

Mgr. Fabián Petr Ph.D.

Dlouhodobě se věnuje dětem v ohrožení a NRP. Vystudoval mimo jiné speciální pedagogiku, závěrečnou  práci  psal  na  téma  práce  s  dítětem  s  poruchou  učení.  Je  autorem  terapeutického programu pro práci s dítětem se závislostí na nealkoholových drogách. Přednášel motivační kurzy pro Úřad práce v Opavě, rozvoj managerských dovedností firem.

V rámci skautského přístavu Černý čáp v Opavě se věnuje přípravě vedoucích a rozvoji jejich dovedností.  Zároveň  vede  pro  skauty  kurzy  jachtingu.  Přednáší  na  Slezské  univerzitě  krizovou intervenci a sociální práci.

 

Mgr. Galejová Petra

Psycholožka,  terapeutka  a  lektorka  vzdělávání  pro  pěstouny.  V oblasti  práce  s dospělými, dětmi  i  celými  rodinami  a  v  náhradní  rodinné  péči  působí  dlouhodobě.  Aktuálně  pracuje  jako provázející    osoba    žadatelů    o    náhradní    rodinnou    péči    v rámci    projektu    Krajského    úřadu Moravskoslezského kraje a v Centru sociálních služeb Ostrava vede podpůrnou skupinu pro pěstouny na přechodnou dobu. Má i praktické zkušenosti s náhradní rodinnou péčí jako maminka osvojeného ditete.

 

PhDr. Gavendová Nora

Pracuje  jako  speciální  pedagog  a  psychoterapeut  na  škole  při  Psychiatrické  nemocnici  v Opavě. Věnuje se lektorské činnosti, supervizím a provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Získala  kvalifikaci  v  psychoterapeutickém  výcviku  v  kognitivně  behaviorální  terapii.  Publikuje  do odborného   časopisu:   Speciální   pedagogika   a   Prevence.   Spolupracuje   se   Slezskou   univerzitou v oblastech – Pedagogická intervence u dětí s poruchami chování, Práce s agresivními dětmi, Práce s hyperkinetickým  dítětem.  Jejími  tématy  jsou  Škola  a  učení,  Konflikty  v  rodině,  Výchova,  Poruchy chování, Traumata a Návykové látky.

 

Mgr. Hofman Martin

Psycholog, psychoterapeut, lektor. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii  biosyntéze  a  řadu  vzdělávacích  kurzů  např.  Rodinné  poradenství  či  Základní  krizová intervence.   Pracoval   jako   vychovatel   v   dětském   domově,   sociální   pracovník   či   psycholog Poradenského    centra    pro    drogové    a    jiné    závislosti.    V    současnosti    působí    ve    vlastní psychoterapeutické  praxi  v  Brně  a  Praze,  vede  seberozvojové  kurzy  pro  dospívající  i  dospělé,  je psychologem na základní škole a externím lektorem na Pedagogické fakultě MU.  Úzce spolupracuje s lektorem PhDr. Pavlem Řezáčem, Ph.D.

 

Mgr. Holek Radim

Má  mnohaletou  praxi  jako  zdravotnický  záchranář  a nyní  působí  u  Zdravotnické  záchranné služby Moravskoslezského kraje. Je členem týmu První psychologické pomoci Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. V minulosti působil na Ostravské univerzitě, jako externí vyučující, nyní je školitelem Záchranné zdravotnické služby Moravskoslezského kraje a Vítkovické nemocnice. Pan  Holek  absolvoval  také  řadu  dalších  kurzů  a  školení  ve  své  profesi,  mimo  jiné  zastřešené Evropskou resuscitační radou. Aktivně se účastní konferencí se zdravotnickou tématikou.

Studoval OU v Ostravě obor Zdravotnický záchranář a poté Univerzitu Palackého v Brně obor

Učitelství pro zdravotnický personál. Spolupracuje s Václavíkovou Alžbětou.

 

Mgr. Horáčková Marcela

Speciální pedagožka a terapeutka se zaměřením na attachment a léčbu vývojového traumatu. Vede kurzy odborné přípravy PRIDE pro budoucí náhradní rodiče, věnuje se následnému vzdělávání náhradních  rodičů,  poskytuje  poradenské  a  terapeutické  služby  v  oblasti  náhradní  rodinné  péče. Spolupracuje  s  náhradními  rodinami  a  sociálními  pracovníky  různých  doprovázejících  organizací  v Moravskoslezském kraji. Má osobní zkušenost s péčí o přijaté děti. Odkaz na web lektorky: www.vzdelavanipestounu.cz

 

Mgr. Horklová Hana

Vystudovala Ostravskou univerzitu v Ostravě obor sociální práce s poradenským zaměřením- magisterské   studium   a   dále   absolvovala   komplexní   akreditovaný   psychoterapeutický   výcvik   v transformační  systemické  terapii  v  rámci  Institutu  Virginie  Satirové  ČR.    Od  roku  2012  pracuje  v Modrém kříži jako individuální a skupinový terapeut pro osoby ohrožené závislosti, závislé a také pro rodinné  příslušníky. Má  zkušenosti v oblasti lektorování,  individuálního  a skupinového  poradenství, práce s rodinou, mladistvými, školní třídou. Dále se vzdělává v terapeutické oblasti a je vedena pod supervizí.

 

Mgr. Hudáková Hana, DiS.

Lektorka má bohaté zkušenosti v sociální oblasti. Nejprve absolvovala Vyšší odbornou školu sociální Caritas Olomouc, poté Univerzitu Palackého v Olomouci obor sociální politika a sociální práce a  následně  Univerzitu  J.  A.  K.  v  Praze.  V  minulosti  vedla  sociální  službu  chráněné  a  podporované bydlení a nyní působí jako ředitelka NNO, která provozuje čtyři sociální programy – NZDM, Krizovou pomoc, SAS a Odbornou sociální poradnu. Od roku 2006 se věnuje také lektorské činnosti v tématech kvalita poskytovaných sociálních služeb, zavádění SQSS, zákon o sociálních službách, aj.

 

Kadlčíková Hana

Lektorka má vzdělání zdravotnické, sociálně právní a psychoterapeutické (PCA Institut Praha – mezinárodně uznávaný certifikát obhájila v r. 1998), výcvik v krizové intervenci telefonní (RIAPS Praha) i tváří v tvář (REMEDIUM Praha). Absolvovala Distanční vzdělávání protidrogových koordinátorů pořádané MPK ÚV ČR a další odborné kurzy a vzdělávání v oboru psychosociální pomoci. Má bohaté zkušenosti, které nabyla v různých oblastech své činnosti – pracovala ve zdravotnictví, poté na pozicích sociálního kurátora, sociálního pracovníka, psychoterapeuta, poradce, protidrogového koordinátora a opakovaně jako vedoucí týmu v oblasti psychosociální pomoci i v oblasti primární prevence závislostí. Dlouhodobě pracuje jako krizový intervent, psychoterapeut, lektor a supervizor v pomáhajících profesích.

 

Mgr. Klen Štěpán

Specializuje   se   na   etopedii,   psychologii,   pedagogiku,   penologii,   krizovou   komunikaci   a intervenci.  Lektoruje  speciální  a  outdoorové  aktivity,  kurzy  přežití,  zvládání  emočně  vypjatých  a rizikových  situací,  jako  je  například  Asociální  chování  nebo  Rizikové  módní  trendy  extrémních volnočasových aktivit dětí a mládeže. Má inovované certifikované kurzy první pomoci – první pomoc a krizovou komunikaci.

 

Bc. Komendová Gabriela

Je  absolventkou  Speciální  pedagogiky  na  Masarykově  univerzitě  v  Brně.  Pracovala  jako vedoucí vzdělávacího centra, které patřilo pod Slezskou univerzitu. Pracovala rovněž jako učitelka a metodik v Mateřské a základní škole Slezské diakonie. V současné době pracuje v poradně rané péče. Lektorování se  věnuje  od roku 2006, kdy  nejprve  přednášela studentům  a později i pracovníkům  v sociálních službách. Lektorka se zabývá alternativní komunikací, lidmi s autismem, expresivní terapií, technice snoezelen a relaxačními technikami.

 

Mgr. Kovář Jaroslav

Vystudoval   Ostravskou   univerzitu   obor   speciální   pedagogika   a   momentálně   dokončuje dlouhodobý psychoterapeutický výcvik ve směru integrativního gestaltu. V minulosti pracoval s dětmi s poruchami chování ve středisku výchovné péče v Kelči. Momentálně se věnuje podobné klientele v ambulantním  SVP  jako  speciální  pedagog  –  etoped  a  v  rámci  svého  oboru  vzdělává  pedagogické pracovníky.

 

PhDr., Mgr. Križáková Ivana

Vystudovala   magisterské   studium   Psychologie   na   Palackého   univerzitě   v   Olomouci   a magisterské studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Ostravské univerzitě v Ostravě. Má pedagogickou praxi ve školství na SŠ a II. stupni ZŠ. Věnuje se lektorování kurzů a seminářů pro uchazeče   o   zaměstnání,   působí   ve   školském   zařízení   zaměřeném   na   preventivně   výchovnou profesionální  péči  orientovanou  na  práci  s  dítětem  v  riziku  nebo  s  poruchami  chování  nebo  děti  s poruchami  učení.  Má  také  vlastní  psychologickou  praxi,  v  rámci  které  se  věnuje  poradenství  pro rodiny s dětmi, partnery i jednotlivce. Je také akreditovaným dopravním psychologem.

 

Lacková Magdalena, DiS

Původním povoláním zdravotní sestra. Ve zdravotnictví 6 let působila jako sestra na interním oddělení  i  jako  sestra  v  terénu  (domácí  ošetřovatelská  a  zdravotní  péče).  Při  zaměstnání  dálkově studovala  VOŠ  sociální  Ostrava,  obor  sociální  práce.  Při  studiích  nastoupila  do  Denního  centra  pro duševně  nemocné  jako  PSS.  Poté  dále  jako  sociální  pracovník  v  domově  pro  seniory  a  jako  PSS  v sociální rehabilitaci – cílová skupina lidé se zdravotním postižením. Dále má pracovní zkušenost jako koordinátor  individuálního  plánování  v  Domově  pro  osoby  se  zdravotním  postižením  a  také  jako manažer   vzdělávání   Centra   sociálních   služeb   Ostrava   o.p.s   na   Sociální   akademii.   Byla   taky koordinátorkou   projektu   Jobcoach   –   projekt   zaměřený   na   zaměstnávání   lidí   s   postižením   na otevřeném   trhu   práce.   Poté   jako   vedoucí   sociálně-terapeutických   dílen   a   poslední   manažer evropského  projektu  Sociální  bydlení  s  doprovodným  programem  –  cílovka  lidé  bez  přístřeší  a  lidé ohrožení ztrátou bydlení. Absolvovala  akreditovaný  kurz Lektor dalšího  vzdělávání, Praha  (2016). V současné době studuje oboru Právo ve veřejné správě.

 

Mgr. Látal Lukáš

Původně   středoškolským   vzděláním   voják   z   povolání   vystudoval   Pedagogickou   fakultu Ostravské  univerzity  v  Ostravě,  působil  jako  lektor  v  neziskové  organizaci  a  několik  let  se  věnoval učitelské praxi na základní škole. Nyní je vedoucím členem a metodikem neziskové organizace Nebuď oběť,  realizuje  vzdělávací  akce  a  workshopy  pro  žáky,  rodiče,  učitele,  policii,  veřejné  instituce, moderuje konference a pravidelně vystupuje v médiích (Dobré ráno, Regiony ČT, pořad Online, Český rozhlas). Své zkušenosti sdílí se zahraničními partnery z Anglie, Skotska, Německa,  Turecka, Dánska nebo Holandska.

 

Bc. Matula Pavel

Vystudoval VOŠ, obor speciální pedagogika a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc. Poskytuje odborné sociální poradenství v Centru nové naděje, kde působí také jako lektor v oblasti  primární  prevence  a  poskytuje  klientům  terapeutickou  pomoc.  Jako  lektor  se  orientuje zejména  na  oblast  práce  s  agresivním  klientem,  základy  arteterapie  a  muzikoterapie.  Poskytuje externí supervize poskytovatelům sociálních služeb a je certifikátor kvality odborných služeb v oblasti protidrogové prevence.

 

Mgr. Mikulková Milena

Má ukončené Vysokoškolské vzdělání v oboru Sociální pedagogika na Masarykově Univerzitě. Věnuje se sociálně pedagogickému poradenství a má dlouholetou praxi ve svém oboru. Lektorka školí nejen  témata  pro  pěstouny,  ale  také  pro  sociální  pracovníky.  Může  tedy  čerpat  informace  z obou stran  a  její  kurzy  jsou  o  to  bohatší.  Dále  absolvovala  psychoterapeutický  výcvik,  kurz  mediace, profesionální  koučování  a  mnoho  dalšího.  Její  uplatnění  v lektorské  činnosti  je  opravdu  široké.  Je autorkou knihy Hlavu vzhůru, rodiče! A dále vydala set motivačních karet.

 

PaedDr. Pilát Miroslav, Ph.D.

Působí v současné době na Ústavu veřejné správy a regionální politiky na Fakultě veřejných politik Slezské univerzitě v Opavě, v současné době přednáší předměty Komunitní plánování jako makrometoda sociální práce, Supervize v pomáhajících profesích, Teorie a metody sociální práce, Dobrovolnictví a dobrovolnická praxe, Sociálně-právní poradenství a apod. Je akreditovaným krajským metodikem a vzdělavatelem komunitního plánování sociálních služeb Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, této oblasti působí jako vzdělavatel, metodik i jako supervizor.  Je rovněž akreditovaným supervizorem v pomáhajících profesích; supervize, a to zejména u poskytovatelů sociálních služeb, realizuje od roku 2012. Lektor byl v letech 2004-2011 manažerem pracovní skupiny Občané se zdravotním postižením, vedoucím Realizačně-manažerského týmu KPSS v Olomouci a odborným garantem procesu komunitního plánování sociálních služeb statutárního města Olomouce. Z tohoto důvodu ve svých kurzech odkazuje na přímé praktické zkušenosti, které během svého působení v této oblasti získal, stejně jako z dlouholeté metodické podpory procesu KPSS v dalších obcích a městech v České republice a na Slovensku.

 

PhDr. Rotreklová Eva

Socioložka, která vystudovala Masarykovu Univerzitu v Brně. Ve  své  profesi se orientuje na rodinné   terapie   (výcvik   v   systemické   rodinné   terapii)   a   také   působí   jako   supervizorka   v oblasti  sociálních  služeb.  Supervizi  dostudovala  na  Karlově  Univerzitě  v Praze.  Od  roku  1991  se zabývá  tématem  náhradní  rodinné  péče,  zejména  v  oblasti  přípravy,  vzdělávání   a  doprovázení pěstounů.

 

PhDr. Řezáč Pavel, Ph.D.

Pracuje  jako  psycholog  s  rizikovou  mládeží  a  jejich  rodinami,  tématu  rizikového  chování  a delikvence se věnoval i výzkumně. Působí jako školní psycholog na střední škole. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii. Zaměřuje se také na výběr a nábor zaměstnanců formou  assessment  a  development  center.  Lektoruje  kurzy  v  oblasti  sociální  psychologie  nebo manažerské  psychologie.  Externě  spolupracuje  s  Katedrou  psychologie  Fakulty  sociálních  studií Masarykovy univerzity v Brně. Úzce spolupracuje s lektorem Mgr. Martinem Hofmanem.

 

Mgr. Štolbová Nagy Tereza

Vystudovala  obor  Psychologie  na  Fakultě  sociálních  studií  Masarykovy  univerzity  v  Brně, absolvovala   akreditovaný   sebezkušenostní   výcvik   v   psychodynamické   a   hlubinně   orientované psychoterapii a komunitní výcvik se zaměřením na arteterapii. Dlouhodobě se zajímá o problematiku poruchy  příjmu  potravy  (mentální  anorexie  a  bulimie).  Poskytovala  poradenskou  a  terapeutickou pomoc ženám, které se staly obětí různých forem domácího násilí (fyzické násilí, zastrašování, citové týrání,  sociální  izolace,  sexuální  násilí).  Pracovala  s  lidmi,  kteří  trpí  různými  typy  závislostí.  V  ne- psychoterapeutické oblasti se zabývá možnostmi osobního růstu, jako je např. hledání zdrojů vlastní tvořivosti, rozvoj vztahů s druhými lidmi i se sebou samotným, prohloubení kvality vlastního života. Nyní   jí   je   velmi   blízká   oblast   vnitřního   zrání   a   transformace   ženy   po   porodu.   Je   autorkou autobiografické knihy – Dcera padajícího listí.

 

Bc. Václavíková Alžběta

Lektorka  vystudovala  Lékařskou  fakultu  Ostravské  univerzity  v  Ostravě,  obor  Všeobecná sestra. Má řadu zkušeností z praxe a působila jako školitelka první pomoci agentury Kapa. Aktivně se vzdělává v oblasti intenzivní péče, akutní péče a urgentní medicíny. Spolupracuje s Radimem Holkem.

 

Bc. Velička Tomáš

Studoval  obor  Sociální  a  profesní  poradenství  na  filozofické  fakultě  Ostravské  univerzity  v Ostravě.  Byl  členem  např.  grantové  komise  KÚ  pro  poskytování  dotací  v  oblasti primární  prevence sociálně patologických jevů nebo členem komise pro komunitní plánování sociálních služeb Ostrava. Působil  jako  okresní  metodik  prevence  v  Pedagogicko  –  psychologické  poradně  v  Ostravě,  krajský školský koordinátor prevence KÚ Moravskoslezského kraje a nyní je ředitelem Poradny pro primární prevenci Ostrava o. s. Je supervizorem Armády spásy v ČR a externím pedagogem na VOŠ Sokrates v Ostravě.

 

Mgr. Vlčinská Šárka

V  minulosti  pracovala  jako  sociální  pracovník,  pracovník  telefonické  krizové  intervence,  a lektor psychosociálního výcviku. Nyní se věnuje jako externí psycholog obětem domácího násilí.

Od   roku   2007   se   aktivně   věnuje   lektorské   činnosti   v   rámci   vzdělávání   dospělých,   vzdělávání manažerů,  sociálních  pracovníků,  pracovníků  v  sociálních  službách,  osobních  asistentů  a  dalších. Lektorka vystudovala jednooborovou psychologii  na Masarykově  univerzitě  v  Brně. V rámci dalšího vzdělávání  absolvovala  např.  Kurz  Aspekty  práce  s traumatem, kurz  Práce  s tělem  a  krizí, Práce  se skupinou, Kurz krizové intervence a další.

 

Mgr. Vráželová Lenka

Pracovala  jako  manažer  kvality,  sociální  pracovník,  koordinátor  a  administrátor  projektů  a také v oblasti řízení lidských zdrojů. Nyní působí v Charitě svaté rodiny, jako metodik kvality služeb. Ve  svých  kurzech  uplatňuje  řadu  poznatků  z  přímé  práce  s  klienty.  Je  absolventkou  Ostravské univerzity v Ostravě – oboru Management a řízení v sociální službě a Univesity of Koupio in Finland – Faculty of social sciences.

 

PhDr. Vyhnálek Jan

Vystudoval  teologii  a  jednooborovou  psychologii  na  Universita  Pontificia  Salesiana  v  Římě. Pracuje jako terapeut a psycholog v soukromé praxi v Hradci Králové, kde se věnuje zejména terapii dospělých, výchovnému poradenství rodičům a metodické podpoře školních pedagogů. Dále přednáší psychologické obory pro budoucí sociální pracovníky a pedagogy volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Pražské vysoké  škole psychosociálních studií. Jako lektor se věnuje vzdělávání školních psychologů, speciálních pedagogů, učitelů, sociálních pracovníků a pěstounů v oblastech psychodidaktiky, práce s problémovým chováním a náhradní rodičovské péče. V  minulosti  pracoval  jako  vedoucí  a  psycholog  Centra  pomoci  dětem, mládeži a  rodině  Střecha  při Salesiánském středisku mládeže v Plzni, kde se věnoval především práci s dětmi s poruchami chování a jejich rodinami a dále vzdělávání v oblasti náhradní rodičovské péče.

 

MgA. Vyoral Andrej, ArtD.

Pracuje  jako  doprovázející  pracovník  v  pěstounských  rodinách.  Má  bohaté  zkušenosti  s výchovou  třech  přijatých  dětí  (romského  etnika).  Je  bývalým  pedagogem  a  koučem,  má  také  řídící zkušenosti a zkušenosti s taneční terapií a tvořivou  taneční výchovou dětí, mládeže a dospělých. V současné době se podílí na přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči v Moravskoslezském kraji, pracuje  jako  lektor  v  oblasti  náhradní  rodinné  péče  a  spolupracuje  s  MPSV  ČR  na  implementaci materiálů systémového modulu PRIDE na oblast náhradní rodinné péče v ČR.

 

Bc. Zajícová Veronika

Vystudovala  obor  Sociální  pedagogika  –  prevence  a  resocializace  na  Ostravské  univerzitě  v Ostravě.  Působila  jako  manažer   vzdělávání  v  oblasti   školství  a  protidrogový   koordinátor.   Byla vedoucím  terapeutem  v  Kontaktním  centru  pro  drogově  závislé  Renarkon, o.  p.  s.  a  následně  také jako  vedoucí  kontaktního  street  centra  Renarkon,  o.  p.  s.  Působila  také  jako  lektor  Vzdělávání  pro pracovníky K-center.      Od  roku  2006  pracuje  jako  sociální  pracovnice  v  Centru  sociálních  služeb Ostrava,  o.  p.  s.,  od  roku  2015  jako  vedoucí  Sociálně  –  aktivizační  služby  pro  rodiny  s  dětmi. Absolvovala  terapeutický  výcvik  Umění  pomáhat,  výcvik  Telefonní  krizové  intervence,  kurz  Ostrovy rodiny I, II. Sama je již několik let pěstounka.

 

Bc. Zábojová Radmila

Je   sociální  pedagožka, arteterapeutka  a  výtvarnice, která  se  dlouhodobě  věnuje  tématům rozvoje  emoční  inteligence  a  kreativní  a  augmentativní  komunikace,  od  r.  2009  vede  individuální  i skupinové  emoční  koučování,  které  spojuje  s  výtvarnou  tvorbou,  pracovala  se  ženami  ohroženými syndromem prázdného hnízda, mladými matkami v nepříznivých životních situacích, také s dospělými se  středně  těžkou a  těžkou  MR  a autismem,  je  lektorkou  ateliéru  pro  handicapované  výtvarníky, v Brně  založila  Ateliér  dušetvorby  KVARK  z.s.,  pro  dospělé  v  následné  psychiatrické  a  terapeutické péči.  Příležitostně vede sebezkušenostní a relaxační semináře rozvoje spontánního kreslení, sama je výtvarně činná. www.artekoucing.webnode.cz

VEŘEJNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ORGANIZACI – ve formátu PDF

Sociální akademie BN, IČ 26863901, se sídlem na ulici Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, se zavazuje k dodržování nařízení GDPR, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 7. dubna 2016. Hlásí se ke Kodexu chování Ministerstva práce a sociálních věcí, tzv. doporučenému postupu č. 02/2018 a ke svému internímu předpisu Pravidla zpracování osobních údajů v organizaci. Tímto se společnost a její spolupracující subjekty organizace připojují k dodržování uvedeného zákonného rámce.

V rámci nařízení GDPR se používají specifické pojmy a jazyk, kterými se vysvětlují jeho základní zásady a procesy. Nejvýznamnějšími z nich jsou:

Osobní údaje – informace, vedoucí k označení fyzické osoby na základě určitého identifikátoru (značky), např. jméno, příjmení, datum narození, ad.

Subjekt údajů – vždy fyzická osoba, které se zpracovávané osobní údaje týkají.

Zpracování osobních údajů – vybrané operace s osobními údaji subjektu, např. shromažďování, uchovávání a předávání.

Správce – osoba, která určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů.

Zpracovatel – každá osoba, zpracovávající osobní údaje pro správce.

Třetí strana (také příjemce) – osoba, které jsou předávány osobní údaje subjektů a která je oprávněna tyto údaje zpracovávat.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., je správcem osobních údajů, jeho statutárním zástupcem je ředitel organizace. Kontaktní osoby pro subjekty údajů představují všichni pracovníci organizace, vyřizování žádostí o uplatnění práv spadá do působnosti manažera rozvoje. Zpracovatelé osobních údajů jsou všichni pracovníci organizace a, spolupracující subjekty a vybraní dodavatelé služeb organizace – dodavatel spojů, webových stránek, externího účetnictví, atd.

Zpracování osobních údajů se v organizaci opírá o základní zásady zpracování, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelem, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost. Tyto zásady slouží jako hlavní vodítka pro procesy shromažďování, zpracovávání, uchovávání, třídění a předávání osobních údajů a zároveň jako hlavní kontrolní mechanismy souladu organizace s GDPR.

Základní práva subjektů osobních údajů, které se organizace zavazuje dodržovat, jsou:

 • Právo subjektu údajů na přístup ke svým osobním údajům.
 • Právo subjektu údajů na opravu svých osobních údajů.
 • Právo subjektu údajů na výmaz svých osobních údajů („právo být zapomenut“).
 • Právo subjektu údajů na omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Právo subjektů údajů na přenositelnost svých osobních údajů na jiného správce.
 • Právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Právo subjektu údajů nebýt předmětem automatizovaného a obdobného rozhodování, které se ho významně dotýká nebo na něj má právní účinky.

Tato informace je určena třem hlavním oblastem subjektů osobních údajů, kterými jsou:

 1. zájemci o služby, uživatelé služeb a klienti návazných činností (i vzdělávání),
 2. zaměstnanci/ pracovníci organizace,
 3. další spolupracující subjekty, tj. stážisté/praktikanti, dobrovolníci, dodavatelé, sponzoři a široká veřejnost.

Upozornění:

Správce může z právního titulu oprávněného zájmu bez nutnosti souhlasu pořizovat fotografické, vizuální a audio záznamy pro potřeby své prezentace na webových stránkách a propagačních materiálech. Zároveň se ale varuje identifikaci subjektů údajů tím, že k uvedeným záznamům neuvádí žádné další osobní údaje subjektů. V případě požadavků oprávněných třetích stran (např. donátorů) na povinnost dokumentace služeb a návazných činností s identifikací osobních údajů bude se subjekty údajů sepsán souhlas.

Postup vyřizování žádostí na uplatnění práv subjektů údajů:

 1. Subjekt údajů může kontaktovat konkrétního pracovníka správce s žádostí o uplatnění určitého práva.
 2. Oslovený pracovník ve spolupráci se subjektem údajů vyplní žádost o uplatnění práva, případně žádost subjektu údajů zpřístupní k vyplnění. Podmínkou pro uplatnění práv je ověření totožnosti subjektu údajů a stvrzení žádosti jeho podpisem.
 3. Vyplněná žádost je následně předána odpovědnému pracovníkovi – manažerovi rozvoje. Manažer rozvoje odpovídá za vyřízení žádosti předepsaným způsobem a v předepsaném čase (v řádném rozmezí 1 měsíce od přijetí žádosti, popřípadě v závislosti na náročnosti provedení v rozmezí 3 měsíců, o čemž je vždy subjekt informován.
 4. Subjektu údajů je odpovědným pracovníkem předáno písemné vyrozumění o vyřízení jeho žádosti a uplatnění jeho práva.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ZÁJEMCE O NAŠE SLUŽBY, UŽIVATELE A KLIENTY

Subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou v této oblasti zpracovávány, jsou zájemci o službu, uživatelé a klienti sociálních služeb, sociálně – právní ochrany dětí, navazujících činností a projektů organizace, případně kontaktní osoby, tj. osoby blízké či zákonní zástupci (např. u dětí).

V organizaci probíhá zpracování osobních údajů jmenovaných subjektů na základě 4 hlavních důvodů: zákonné, smluvní, veřejný zájem a oprávněné zájmy organizace bez potřeby souhlasu se zpracováním. V těchto případech nelze poskytovat naše služby bez zpracování nezbytného množství osobních údajů subjektů. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány pouze na základě souhlasu, který je možné kdykoliv odvolat.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem kvalitního poskytování dané služby či činnosti. Doba jejich uložení a místo uchování podléhá zákonným normám a organizačním a technickým opatřením organizace. Přístupy jednotlivých zpracovatelů osobních údajů, tj. pracovníků organizace a uvedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vnitřním předpisu organizace. V zásadě je lze rozdělit do 2 kategorií: přístupy pro potřeby přímého poskytování služeb a přístupy pro potřeby finančního řízení organizace.

Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu před a během poskytování služby a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů po skončení poskytování služeb.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ZAMĚSTNANCE ORGANIZACE

Subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou v této oblasti zpracovávány, jsou zaměstnanci/pracovníci organizace.

V organizaci probíhá zpracování osobních údajů jmenovaných subjektů na základě 3 hlavních důvodů: zákonné, smluvní a oprávněné zájmy bez potřeby souhlasu se zpracováním. V těchto případech nemůže organizace fungovat bez zpracování nezbytného množství osobních údajů. Doplňující osobní údaje subjektů mohou být organizací zpracovávány pouze na základě jejich souhlasu.

Osobní údaje zaměstnanců se zpracovávají za účelem řádného uzavření pracovního poměru s návazností na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, hodnocení, pracovní postup a výplaty mzdy zaměstnanců. Doba uložení a místo uchování osobních údajů podléhá zákonným normám a organizačním a technickým opatřením organizace. Přístupy zpracovatelů osobních údajů, tj. vybraných pracovníků organizace a dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve výše zmíněném vnitřním předpisu organizace. Lze je rozdělit do 2 kategorií: přístupy pro potřeby personálního a administrativního řízení organizace a přístupy pro potřeby finančního řízení organizace. Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu před uzavřením pracovního poměru, během doby trvání pracovního poměru a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů po skončení pracovního poměru.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

Subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou v této oblasti zpracovávány, jsou stážisté, praktikanti, dobrovolníci, dárci, sponzoři a případně obchodní partneři.

V organizaci probíhá zpracování osobních údajů těchto subjektů na základě 4 hlavních důvodů: zákonné, smluvní, veřejný zájem a oprávněné zájmy organizace bez potřeby souhlasu se zpracováním. V těchto případech nelze poskytovat vybrané služby organizace (stáže, praxe, výkon dobrovolnictví, sponzorství, dárcovství, aj.) bez zpracování nezbytného množství osobních údajů subjektů. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány pouze na základě souhlasu, který je možné kdykoliv odvolat. Kontaktní údaje osob, využívané pro výkon obchodní činnosti nespadají do oblasti osobních údajů vymezených nařízením GDPR.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem kvalitního poskytování služeb organizace, řádného uzavírání dohod o praxích, stážích a výkonu dobrovolnictví, darovacích smluv a dohodách o spolupráci a partnerství. Doba jejich uložení a místo uchování podléhá zákonným normám a organizačním a technickým opatřením organizace. Přístupy jednotlivých zpracovatelů osobních údajů, tj. pracovníků organizace a uvedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vnitřním předpisu organizace. V zásadě je lze rozdělit do 2 kategorií: přístupy pro potřeby personálního a administrativního řízení organizace a přístupy pro potřeby finančního řízení organizace. Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. před uzavřením smlouvy nebo dohody, během doby trvání závazků a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů po skončení smlouvy nebo dohody.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

1.   Vymezení smluvních stran

Poskytovatelem je Sociální akademie BN, se sídlem Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 26863901, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl O, vložka 201 (dále jen „poskytovatel“).

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.sabn.cz nebo jiným způsobem (dále jen „objednatel“).

2.   Pořádání vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda, přednáška, workshop apod. Vzdělávací akce probíhají v prostorách Sociální akademie BN, na ulici Tovární 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory nebo v místě smluvené s objednatelem.

Termíny a ceny vzdělávacích akcí uveřejňuje poskytovatel na svých internetových stránkách www.sabn.cz. Objednatel si může kurz objednat prostřednictvím přihlášky na internetových stránkách www.sabn.cz. Veškeré změny pořádaných vzdělávacích akcí zveřejňuje poskytovatel na svých internetových stránkách nebo kontaktuje registrované účastníky vzdělávací akce e-mailem nebo telefonem, které uvedli v přihlášce na danou vzdělávací akci.

Poskytovatel může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých provozních možností. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených dosáhne dostatečného počtu. V případě malého počtu přihlášených osob si poskytovatel vyhrazuje právo akci zrušit.

3.     Objednání / přihlášení na vzdělávací akce

Objednatel si může kurz objednat prostřednictvím přihlášky na internetových stránkách www.sabn.cz nebo telefonicky, kdy se dohodne zaslání emailové přihlášky na email pracovníka vzdělávacího střediska. V případě objednání vzdělávací akce prostřednictvím přihlášky je objednateli zasláno emailem do 3 pracovních dnů, potvrzení o přihlášení do kurzu. V případě, že objednateli do 3 pracovních dnů toto potvrzení nepřijde, musí kontaktovat pracovníky vzdělávacího střediska.

Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 7 dní před zahájením vzdělávací akce. O dodatečném podání přihlášky je nutno se informovat telefonicky u poskytovatele. V případě volných míst může zájemce podat přihlášku i po termínu uzávěrky přihlášek. Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených, jako náhradníci. V případě odhlášení jsou kontaktování telefonicky o možné dodatečné účasti na kurzu.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí poskytovatel přijaté platby nejpozději do 14 dnů od vyhlášení zrušení.

3.1.   Ubytování

Pokud je při vzdělávací akci zajištěno i ubytování a účastníci budou chtít vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zajistit odpovídající ubytování, je potřeba tuto skutečnost uvést do přihlášky. Vzdělávací středisko tyto požadavky dojedná s ubytovacím zařízením. Pokud ubytovací zařízení takovéto ubytování neposkytuje musí si účastník ubytování zajistit sám na své náklady, zúčastni se vzdělávací akce na vlastní riziko nebo se vzdělávací akce neúčastnit.

3.2.   Stravování

Pokud je při vzdělávací akci zajištěno i stravování a účastníci budou chtít vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zajistit odpovídající stravu, musí to uvést do přihlášky. Vzdělávací středisko tyto požadavky dojedná se stravovacím zařízením. Pokud stravovací zařízení takovouto stravu neposkytuje musí si účastník stravu zajistit sám na své náklady, zúčastni se vzdělávací akce na vlastní riziko nebo se vzdělávací akce neúčastnit.

4.   Úhrada vzdělávacích akcí

Po přihlášení je objednateli vystavena zálohová faktura na uhrazení ceny vzdělávací akce, nejpozději však 7 dní před konáním kurzu. Kurzovné je nutno uhradit dle data uvedených na zálohové faktuře. Při nezaplacení zálohové faktury v daném termínu, bude objednatel vyzván.

Objednatel uhradí cenu vzdělávací akce převodem na bankovní účet poskytovatele uvedeného na dokladu (č. ú. 2115913001/5500) nebo hotově po domluvě s poskytovatelem, na základě instrukcí zaslaných spolu se zálohovou fakturou. Objednatel provede úhradu na své náklady.

Řádnou fakturu obdrží objednatel na e-mail, který uvedl v přihlášce, do 14 dnů od připsání částky na účet poskytovatele nebo na místě v den konání vzdělávací akce.

Úhrada kurzovného po uskutečnění vzdělávací akce je možná pouze na základě individuální domluvy.

5.   Cena vzdělávacích akcí

Cena vzdělávací akce je vyhlášena společně s termínem konání. Cena vzdělávací akce je uvedena na internetových stránkách poskytovatele (www.sabn.cz) nebo na pozvánce či nabídce na kurz.

Cena vzdělávací akce je pro daný termín pevně stanovená, avšak poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ji současně se změnou DPH a vyhlášením mimořádných cenových nabídek.

Cena vzdělávací akce v jiné organizaci je rovněž dohodnuta předem se zaměstnancem vzdělávacího střediska.

U vzdělávací akce konané v zařízení mimo poskytovatele např. pobytový seminář – (hotel či jiné ubytovací a relaxační zařízení), se cena řídí dle ceníku tohoto zařízení (např. ubytování, strava aj.) a je dohodnuta dohodou se zaměstnancem vzdělávacího střediska předem.

Vzdělávací akce zahrnují v základní ceně:

 • výuku dle osnov poskytovatele, provedení závěrečného testu podle typu vzdělávací akce, studijní materiály v tištěné nebo elektronické podobě podle typu vzdělávací akce, a pokud jsou lektorem k dispozici, vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném absolvování nebo složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce.
 • drobné občerstvení po dobu trvání vzdělávací akce.
 • v případě pobytových akcí může být v ceně zahrnuta i strava a ubytování

6.   Storno poplatky

Storno poplatky za zrušení účasti na vzdělávací akci v prostorách vzdělávacího střediska jsou následující:

 • více než 8 pracovních dnů (včetně) před konáním vzdělávací akce = nebude účtován storno poplatek,
 • 7 až 4 pracovních dní (včetně) před konáním vzdělávací akce = 50% z celkové ceny vzdělávací akce,
 • méně než 3 pracovní dny (včetně) před konáním vzdělávací akce = nemá nárok na vrácení ceny kurzu.

Storno poplatky za zrušení účasti na vzdělávací akci mimo prostory Sociální akademie, či pobočky, se řídí storno podmínkami vybraného zařízení.

Objednatel může přenechat své místo náhradníkovi, který se prokáže fakturou nebo jménem a variabilním symbolem objednatele.

Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatky do 14 dní od data oznámení (e-mailem, telefonicky, osobně nebo doporučeným psaním) stornování účasti na vzdělávací akci. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí objednatel.

7.   Slevy

O způsobu, době a výši slev rozhoduje poskytovatel vzdělávacích akcí. Na slevy není právní nárok.

8.   Hlídání dětí/Animační program během vzdělávacích akcí

U vzdělávacích akcí, pro osoby pečující v náhradní rodinné péči, je možné zajistit hlídání dětí/animační program po dobu trvání vzdělávací akce. Pro zajištění hlídání/animačního programu je třeba zaslat přihlášku, která je na webových stránkách www.sabn.cz. Tato služba je zpoplatněna a ceník je uveden na internetových stránkách www.sabn.cz.

9.   Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů objednatele poskytovatelem poskytnutých v souvislosti za účasti na vzdělávací akci se liší dle typu dané vzdělávací akce:

 • Akreditovaný kurz MPSV
 • Osoby pečující v náhradní rodinné péči
 • Veřejnost
 • Vzdělávací akce spojené s ubytováním, stravováním, hlídáním dětí/animační program
 • Na základě smluvního ujednání

9.1.   Zpracování osobních údajů u akreditovaných kurzů MPSV

Na akreditovaný kurz MPSV pořádány vzdělávacím střediskem se účastník přihlašuje přihláškou, která je uvedena na webových stránkách www.sabn.cz. Účastník v přihlášce uvede pouze údaje, které jsou nutné pro účast na kurzu dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále účastník poskytne vzdělávacímu středisku údaje potřebné pro úhradu kurzu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastník podepisuje až na dané akci. Souhlas se dává i na budoucí akce, kterých se zájemce může zúčastnit. Účastník má právo na požádání svůj souhlas odvolat.

Po skončení kurzu, je provedena evidence potřebných dokumentů dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí. Výstupy monitoringu je vzdělávací instituce povinna archivovat minimálně po dobu platnosti akreditace vzdělávacího programu, vždy však v souladu s platnou legislativou. Veškerá dokumentace musí být archivována dle platné legislativy (viz zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), nejméně však po dobu platnosti akreditace. Seznamy vydaných osvědčení a prezenční listiny musejí být archivovány i po skončení platnosti akreditace, aby vzdělavatel případně mohl vystavit duplikát osvědčení. (Velmi důležitá je především archivace osvědčení z kvalifikačních kurzů). Uvedený zákon mimo jiné uvádí způsob ukládání dokumentů podle spisového a skartačního řádu. Dokumenty jsou archivovány v písemné nebo i v elektronické podobě.

9.2.   Zpracování osobních údajů u vzdělávacích akcí pro osoby pečující v náhradní rodinné péči

Na vzdělávací akci pro osoby pečující v náhradní rodinné péči pořádané vzdělávacím střediskem se účastník přihlašuje přihláškou, která je uvedena na webových stránkách www.sabn.cz. Účastník v přihlášce uvede pouze údaje, které jsou potřebné pro účast na vzdělávací akci a vydání osvědčení, tj. jméno, příjmení. Dále účastník poskytne vzdělávacímu středisku údaje potřebné pro úhradu vzdělávací akce. Datum narození budeme požadovat pouze v případě, že se na danou akci přihlásí osoby s totožným jménem a příjmením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastník podepisuje až na dané akci. Souhlas se dává i na budoucí akce, kterých se zájemce účastní. Účastník má právo na požádání svůj souhlas odvolat.

Po skončení vzdělávací akce, je provedena evidence potřebných dokumentů (seznamy vydaných osvědčení, prezenční listiny, přihlášky), aby vzdělavatel případně mohl vystavit duplikát osvědčení. Způsob ukládání dokumentů se provádí podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Dokumenty jsou archivovány v písemné nebo i v elektronické podobě.

9.3.   Zpracování osobních údajů u vzdělávacích akcí pro veřejnost

Na vzdělávací akci pro veřejnost pořádané vzdělávacím střediskem se postupuje při práci s osobnímu údaji účastníka stejně jako při vzdělávací akci pro osoby pečující v náhradní rodinné péči pořádané nebo vzdělávacím střediskem.

9.4.   Zpracování osobních údajů na základě vzdělávací akce spojené s ubytováním, stravováním, hlídáním dětí/animační program

Na vzdělávací akci spojené s ubytováním, stravování, hlídáním dětí pořádané vzdělávacím střediskem se postupuje při práci s osobnímu údaji účastníka stejně jako při vzdělávací akci pro osoby pečující v náhradní rodinné péči nebo akreditovaný kurz MPSV pořádané vzdělávacím střediskem, podle toho, která vzdělávací akce k ní má podstatou nejblíže.

9.4.1.   Hlídání dětí/animační program

Pro zajištění hlídání dětí/animačního programu je třeba zaslat přihlášku, která je na webových stránkách www.sabn.cz. Pro správné zajištění hlídání dětí/animačního programu je potřeba vyplnit údaje o dítěti tj. věk a informace k péči. Tyto údaje mohou být předány třetí straně tj. osobám, které vykonávají dozor nad dítětem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte, odpovědná osoba podepisuje až na dané akci. Souhlas se dává i na budoucí akce, kterých se zájemce s dítětem účastní. Účastník má právo na požádání svůj souhlas odvolat.

Po skončení vzdělávací akce, je provedena evidence potřebných dokumentů (prezenční listiny, přihlášky), aby vzdělavatel případně mohl doložit účast dítěte na dané akci. Způsob ukládání dokumentů se provádí podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Dokumenty jsou archivovány v písemné nebo i v elektronické podobě.

9.5.   Zpracování osobních údajů na základě smluvního ujednání

Vzdělávací akce, která je dojednaná smluvně s objednatelem a vzdělávacím střediskem, se zpracování osobních údajů řídí danou smlouvou, která musí být v souladu s právní úpravou ČR nebo EU. Pokud není v dané smlouvě sjednáno zpracování osobních údajů, řídí se tato část těmito všeobecnými obchodními podmínkami a přejímá postupy dle vzdělávací akce (akreditované kurzy MPSV, vzdělávací akce pro osoby pečující v náhradní rodinné péči, vzdělávací akce pro veřejnost, vzdělávací akce spojené s ubytováním, stravování, hlídání dětí), podle toho, která vzdělávací akce k ní má podstatou nejblíže.

 

10.   Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

Akceptací závazné objednávky dochází k uzavření příslušného smluvního vztahu a zároveň dochází k akceptaci těchto obchodních podmínek objednatelem. Zasláním závazné objednávky objednatel dále vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, se kterými se podrobně seznámil. Poskytovatel je oprávněn změnit obchodní podmínky a tyto zveřejnit na svých webových stránkách.

11.   Závěrečná ustanovení

Zpracování osobních údajů podléhá nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 7. dubna 2016), platné legislativě ČR, dle interní směrnice organizace a všeobecných obchodních podmínek. Základní informace naleznete na našich webových stránkách a u našich pracovníků.

Osobní údaje objednatele za účelem zařazení do databáze poskytovatele a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků se řídí dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, v platném znění.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 736 136 568 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Tovární 11, 709 00 Ostrava - Mariánské hory Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Sociální akademie BN

 • Tovární 2114/11
 • Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Popis cesty – AUTEM

Popis cesty – MHD

 • Kontaktovat nás můžete od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 14:00, dále dle individuální domluvy. Návštěvu je nutné předem domluvit.

Pobočka pro realizaci vzdělávání - Karviná

 • Masarykovo náměstí 24/12
 • Karviná – Fryštát, 733 01

Popis cesty – AUTEM

Popis cesty – MHD

 • Na pobočce se zdržujeme jen po domluvě.

Pobočka pro realizaci vzdělávání - Odry

 • Kostelní 11/11
 • Prostory fary u kostela
 • Odry, 742 35

Popis cesty – AUTEM

Popis cesty – MHD

 • Na pobočce se zdržujeme jen po domluvě.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.